Bedragen Minimumloon 2023 Turkije

Bedragen Minimumloon 2023 Turkije

Print Friendly and PDF

Ook in Turkije heeft u als werknemer recht op het wettelijk minimumloon, minder dan het wettelijke kan niet uitgekeerd worden. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Het minimumloon is geldig van 1 Jan 2023  tot en met 31 december 2023.


Het brutoloon bestaat uit:

  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
  • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Meer hierover zal gepubliceerd worden op onze website. 

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 

Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 

Periode 01.01.2023 - 31.12.2023BEREKENING NETTO LOON

Bruto Loon10.008,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%1.401,12
Premie werkloosheidswet 1%100,08
Loonbelasting 15,5% (*)0,00
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)0,00
Stempelbelasting 7,59% (*)0,00
Totale Inhoudingen1.501,20
Netto Loon8.506,80

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 

Bruto Loon10.008,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%1.551,24
Premie werkloosheidswet 2%200,16
Totale kosten voor werkgever11.759,40


N.B.

  • Wegens inflatie, heeft de overheid besloten de belasting op loon op te heffen. Daarnaast zal de bijdrage voor agi, niet meer betaald worden.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 8.506,80 TL.

Bron: www.csgb.gov.tr