Jaarverslag in Turkije

Jaarverslag in Turkije

Print Friendly and PDF

Een jaarverslag (yıllık faaliyet raporu) is een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Een bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te stellen en dit te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar hoe zit dat in Turkije?

U bent in Turkije verplicht om een jaarverslag op te stellen als u aandeelhouder bent in een van de onderstaande vennootschappen:

  • Naamloze vennootschap (anonim şirket)
  • Limited (limited şirket)
  • Commanditaire vennootschap (sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)
Artikel 514 van de nieuwe Turkse handelswet geeft aan dat de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap het jaarverslag moet opstellen volgens de aangegeven standaarden van het laatst uitgekomen reglement.

Tevens geeft de Turkse Handelswet aan dat deze regel ook voor de Turkse Limited en de Commanditaire Vennootschap toegepast dient te worden.

In de Turkse Handelswet staat dat het jaarverslag uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar (dus per balansdatum) opgesteld en aan de algemene vergadering van aandeelhouders dient te worden gepresenteerd. Deze periode is door een wijziging van het desbetreffende artikel in augustus 2012, verkort naar 2 maanden.

Verschillende organisaties en branches hebben te maken met diverse wet- en regelgeving voor externe verslagen. U kunt uiteraard gebruik maken van de International Financial Reporting Standards (IFRS) standaarden of gewoon de huidige Turkse richtlijnen handhaven. Neem gerust contact met ons op, indien u vragen heeft.