Nieuwe Turkse handelswet: Belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Turkse handelswet: Belangrijkste wijzigingen

Print Friendly and PDF

De nieuwe Turkse Handelswet is aangenomen en zal per 1 Juli 2012 van kracht zijn. 

Deze wet implementeert de volgende belangrijkste wijzigingen in de regelgeving:


Aantal Aandeelhouders

 • Turkse Limited Bedrijven mogen voortaan opgericht worden met slechts één partner.


Bestuursvergaderingen

 • Algemene vergaderingen kunnen online (via internet) worden gehouden in het belang van de buitenlandse aandeelhouders.
 • Aandeelhouders met minderheids aandelen zullen  sterk worden beschermd.
 • Aandeelhouders met minderheids aandelen mogen de  algemeene bestuurs vergadering organiseren.
 • De Raad van Bestuurleden behoeven geen aandelen te hebben.
 • De Raad van Bestuurleden  hebben een ambtstermijn van maximaal drie jaar. Na drie jaar moet herverkiezing van bestuursleden plaatsvinden.
 • Bestuursleden mogen een aansprakelijkheidverzekering aangaan voor  hun bedrijfsvoering.

Boekhouding en Concurentie

 • Bedrijven mogen ook eigen aandelen kopen
 • De bestuursleden of aandeelhouders mogen geen geld lenen van eigen bedrijf.
 • De Raad van Bestuurleden  mogen niet concurreren met eigen bedrijf.
 • Als 25% van de aandeelhouders aanwezig zijn, kan een algemene bestuursvergadering plaatsvinden.
 • Per 1 januari 2013 moeten de financiele boeken bijgehouden worden volgens de International Financial Reporting Standard (IFRS) standaarden.
Auditing

 • Register Accountants (Controleurs) hebben nu veel meer verantwoordelijkheden.
 • Aandeelhouders mogen audit vragen voor elk project.
 • Op een negatief Audit rapport moet de raad van bestuur de aandeelhouders vergadering bijeen roepen voor een nieuwe vergadering en nieuwe bestuursleden kiezen.
 • Fusie regels zijn nu veel duidelijker en overnames zijn makkelijker geworden.

Overige

 • Bedrijven moeten gebruik maken van internet en een eigen webpagina's aanmaken. (Welke informatie moet op de website komen, lees verder .....)
 • Dividend kan voortaan uitgekeerd worden.