Periode na de aangifte

Periode na de aangifte

Print Friendly and PDF

Als u een ondernemer bent in Turkije, moet u verschillende soorten belastingen betalen en aangiftes indienen. Om deze aangiftes in te laten dienen moet u al uw bescheiden aanleveren bij uw boekhouder of accountant.


Nadat u al uw bescheiden bij uw boekhouder of accountant heeft aangeleverd en  uw aangifte heeft ingevuld en opgestuurd, krijgt U een definitieve aanslag. Het tijdstip waarop u moet betalen verschilt per belastingsoort. De meeste voorkomende belasting soorten waar u als ondernemer mee te maken zult krijgen zijn hieronder weergegeven:


Belastingen
Aangifteperiode
Betaaldata
Jaarlijkse inkomstenbelasting
( Yıllık gelir vergisi)
1 t/m 25 maart
1e termijn eind maart en 2e termijn eind juli
Loonbelasting
(Gelir vergisi s. (muhtasar))
Kwartaal: tot en met de 23ste van de maanden januari, april, juli en oktober
Maand: Tot en met de 23ste van elke maand
Kwartaal: Tot en met de 26ste van elke genoemde maand
Maand: Tot en met de 26ste van elke maand

Vennootschapsbelasting
(Kurumlar vergisi)
Binnen 15 dagen nadat er winst is gemaakt
Binnen de aangifteperiode
Dividendbelasting/ bronbelasting
(Kurumlar vergisi stopajı)
Tot en met de 23ste van elke maand
Tot en met de 26ste van elke maand
Belasting op huurinkomsten (Gelir vergisi (gmsi)
1 t/m 25 februari
1e termijn eind februari en 2e termijn eind juni
Btw
(Gerçek usulde katma değer vergisi)
Tot en met de 24ste van elke maand
Tot en met de 26ste van elke maand
Voorlopige 
inkomstenbelasting
(Gelir geçici vergi)
Uiterlijk tot en met de 14de van februari, mei, augustus en november
Uiterlijk tot en met de 17de   van februari, mei, augustus en november
Voorlopige vennootschapsbelasting
(Kurum geçici vergi)
Uiterlijk tot en met de 14de   van februari, mei, augustus en november
Uiterlijk tot en met de 17de   van februari, mei, augustus en november


Na het indienen van uw aangifte, ontvangt u een definitieve aanslag (tahakkuk fişi).Op de tahakkuk fişi staat vermeld wat voor soort belasting u moet betalen, hoe hoog het bedrag is en wat de uiterste betaaldatum is. 


U kunt het bedrag op twee manieren betalen. De eerste is online via internet bankieren en de tweede manier is om contant te betalen bij de Belastingdienst (vergi dairesi). Ook is het van belang dat u de aanslag op tijd betaald, anders dient u er rente over te betalen. De zogenoemde rente voor het te laat betalen van uw verschuldigde belasting bedraagt 1.40% per maand.