Turkse Naamloze Vennootschap

Turkse Naamloze Vennootschap

Print Friendly and PDF

Anonim Şirket (de Naamloze Vennootschap)

Anonieme vennootschappen zijn over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse N.V. (Naamloze Vennootschap). Deze ondernemingen zijn rechtspersonen en behoren tot de categorie kapitaalondernemingen. De onderneming heeft een vast kapitaal welke in aandelen is verdeeld.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. Er moeten minimaal vijf aandeelhouders zijn. De aandeelhouders kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke  personen zijn. Het minimale kapitaal bedraagt 50.000 TL.

De onderneming wordt bestuurd door een “raad van bestuur” en belangrijke beslissingen worden door de aandeelhoudersvergadering genomen.

De onderneming bestaat uit de volgende organen: algemene vergadering of de aandeelhoudersvergadering, raad van bestuur en raad van toezicht.

De aandelen van een Anonieme Vennootschap bestaan uit aandelen op naam en aandelen aan toonder. Voor zover er in de ondernemingsakte geen bepalingen zijn opgenomen moeten de aandelen op naam worden gesteld.

Bij de overdracht van aandelen is er een belangrijk verschil tussen een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap. Zowel bij aandelen aan toonder als bij aandelen op naam, als ook bij ongecertificeerde aandelen is het niet verplicht bij de overdracht van een aandeel een notaris of een andere officiële instantie in te schakelen of de toestemming van een dergelijke instantie te vragen. Echter, de overdracht is pas geldig als aandelen op naam na goedkeuring van het raad van bestuur in het aandelenregister is opgenomen.
Anonim Sirket is in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een grote onderneming betreft.