Verplichte e-mailadres voor Turkse Ondernemingen

Verplichte e-mailadres voor Turkse Ondernemingen

Print Friendly and PDF

Verplichte Elektronische postadres voor Turkse ondernemingen

Turkije stapt in rap tempo over naar de elektronische, dan wel de digitale tijdperk. Hiertoe heeft de Turkse overheid onlangs een nieuwe stap gezet binnen de toepassingsgebied van de Notificatiewet. Het betreft een verordening die sinds 1 januari 2019 van kracht is, waarbij bepaalde doelgroepen verplicht zijn gesteld om in het bezit te zijn van een elektronische postadres, de zogeheten 'E-tebligat adresi'.

In het kader van de nieuwe verordening, zijn zowel de overheidsinstellingen alsmede de particuliere bedrijven en kantoren verplicht om in het bezit te zijn van een elektronische postadres om alle officiële kennisgevingen op deze elektronische adres te kunnen doen. Dit adres wordt op aanvraag afgegeven door de lokale postkantoren (PTT UETS).


Het elektronische postadres is bedoeld om alle officiële kennisgevingen afkomstig van overheidsinstanties zoals, de rechtbanken, het belastingdienst, de notariaten, de Kamer van Koophandel  en dergelijke instanties digitaal te kunnen ontvangen. De strekking van deze toepassing is om de betekening van officiële stukken aan de particuliere rechtspersoonlijkheden te versimpelen dan wel te versnellen en hiermee de werkdruk bij de overheidsdiensten zoals de rechtbank als het postkantoor te  verminderen.

Indien u eigenaar bent van een bedrijf of onderneming in Turkije neem op tijd  contact op met uw accountant of boekhouder om zeker te zijn of die reeds de aanvaag van een elektronische postadres heeft verzocht.

Uiteraard kunt u ook met al uw vragen met betrekking tot uw onderneming bij ons terecht.