Aankoop contract

Als de cliënt een eigendom koopt zonder het te hebben gezien of om de wachtperiode van 2-3 maanden te overbruggen, kan er een voorlopig contract worden opgesteld.De Turkse wetgeving beschermt de koper zolang hij de woning conform de juiste regels heeft gekocht. De werkelijke koopakte vindt plaats ten overstaan van het Tapukantoor (Kadaster).

De verkoper zal meteen geld willen zien. Echter, de buitenlandse koper zal 2 tot 3 maanden moeten wachten op goedkeuring van diverse ministeries voordat de eigendom op naam kan worden gezet. Tijdens de wachttijd wilt u natuurlijk zekerheden hebben van de verkoper. Dit kunnen wij garanderen met onze expertise door garanties in te bouwen voor hetgeen wat u betaald.

Een koopcontract opgesteld tussen makelaar en koper kan alleen als bewijs dienen bij een gerechtelijke zaak. Een koopcontract opgesteld tussen de verkoper (=eigenaar) en koper heeft verbintenisrechtelijk waarde, echter heeft het geen goederenrechtelijke waarde. Verbintenisrechtelijk betekent dat men zijn geld terug kan vorderen, goederenrechtelijk betekent dat men de woning kan opeisen.