Aankoop Zekerheid

De eigendomsoverdracht van een onroerend goed, kan in Turkije alleen plaatsvinden door middel van registratie bij het kadaster. Dit is de enige vorm waarbij er sprake is van een officiële overdracht. In de meeste gevallen eist de verkopende partij een aanbetaling vóór de overdrachtsdatum en doordat het eigendomsoverdracht bij buitenlandse personen niet onmiddellijk plaats kan vinden, is het vrij lastig om de kopende partij een rechtszekerheid te bieden.

Indien van de koper verwacht wordt een groot deel van het aankoopbedrag te voldoen alvorens het bewijs van eigendom op naam is verkregen, is het aan te raden om het betaalde bedrag in zekerheid te stellen. Het is gebruikelijk bij een bouwproject een bankgarantie, bij kleinere particuliere projecten een onderpand of een schuldbekentenis te vragen.

Buitenlandse kopers kunnen de overdracht pas plaats laten vinden na de aanvraagprocedure dat van toepassing is voor buitenlanders en 3-4 maanden duurt voordat de aanvraag goedgekeurd wordt. Let wel op dat er ook zeer speciale gebieden in Turkije zijn waarbij een buitenlander niet kan kopen en de aanvraag ook geen goedkeuring tot aankoop kan geven. Een aanvraag wil niet zeggen dat u de eigenaar bent. Pas na de officiële overdracht krijgt u een uitreksel van het eigendomsbewijs (Tapu) , waar de eigenaren van het desbetreffende perceel vermeld staan.

Waar in Nederland de officiële overdracht van een eigendomsrecht bij een notaris plaatsvindt, gebeurt dit in Turkije bij het kadaster. Een ander groot verschil met Nederland is dat in Turkije niet de notaris, maar de koper zelf een onderzoek dient te verrichten naar de situatie (de rechten die op het onroerend goed rusten) omtrent het aan te schaffen onroerend goed. Alvorens de overeenkomst te ondertekenen, dient de kopende partij ook de juridische en technische basis van het project te controleren. Het is dan ook zeer noodzakelijk om een goede adviseur of advocaat in dienst te nemen, voordat u een object koopt.

Ons kantoor neemt werk uit handen door voor u een onroerendgoedonderzoek uit te voeren wat onder andere bestaat uit:

  • de eigenaar van het object (is het prive of publiek eigendom)
  • de eigendomsakte (Tapu) en of dit overeenkomt met hetgeen u wilt kopen.
  • de bouwvergunning, het bestemmingsplan en bouwcontrole rapporten van het object.
  • mogelijke zakenrechtelijke belemmeringen zoals gevestigde hypotheek en pandrecht, erf- en erfdienstbaarheidrecht.
  • mogelijke persoonrechtelijke belemmeringen, zoals gerechtelijke beslagleggingen, geregistreerde huurrechten, etc.
  • openstaande schulden en belastingen van het object.
  • de juridische waarde van de (voorlopige) koopovereenkomst