Volmacht

Een volmacht is een door de cliënt ondertekende en door een notaris bekrachtigd document ten gunste van de gemachtigde. In dit geval uw advocaat. Zonder een volmacht van de cliënt kunnen advocaten niet in naam van een cliënt handelen, ze vertegenwoordigen, of gerechtelijke handelingen verrichten.

Met de volmacht stelt de cliënt de gemachtigde in staat in zijn naam te handelen, de benodigde handelingen te verrichten,  gewenste aanvragen te doen en de desbetreffende documenten in naam van de volmachtgever te ondertekenen.

De inhoud van de volmacht is afhankelijk ten aanzien van de te verrichten handelingen. Bij eventuele zakelijke opdrachten moet de handeling nadrukkelijk beknopt beschreven zijn en de gemachtigde bevoegd verklaard worden. Volmachten voor advocaten kunt u laten opstellen via de Turkse notaris of uw notaris in uw eigen land.

De bevoegdheden die in het standaard advocaten volmacht worden gegeven en om u als cliënt te kunnen vertegenwoordigen, zijn standaard en noodzakelijk om gerechtelijke handelingen te kunnen verrichten.

Een advocaten volmacht kan tevens uitgebreid worden met zaken die nodig zijn voor de procedure van de aankoop van het onroerend goed. De cliënt kan er op vertrouwen dat de aankoopprocedure in zijn/haar afwezigheid zal worden voortgezet.

Als het volmachtdocument in Turkije wordt klaargemaakt, zal het opgesteld en bekrachtigd worden door de plaatselijke notaris. Een beëdigd vertaler zal u bijstaan om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent voordat u de volmacht ondertekend.

Volmacht