Amnestiewet; belastingschulden & sociale verzekeringspremies

Amnestiewet; belastingschulden & sociale verzekeringspremies

Print Friendly and PDF

Amnestiewet 2020; Herstructureringsregeling inzake belastingschulden & sociale verzekeringspremies.

Het Turkse Parlement heeft het voorstel tot herstructureringsregeling betreffende openstaande belastingschulden en sociale verzekeringspremies aangenomen. Deze regeling is na publicatie in het Staatsblad op 17 November 2020 van kracht geworden.

U heeft tot 31 december 2020 de tijd om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De regeling is van toepassing op allerlei  belastingschulden die aangeslagen zijn voor 31 augustus 2020. Hierbij kunt u denken aan onroerend goed belasting, werknemerspremie, huurinkomsten belasting, vennootschapsbelasting, Kamer van Koophandel enz.

Wat biedt deze regeling voor mij? Wie komt in aanmerking hiervoor? Hoe en op welke wijze moet ik de aanvraag indienen? Wat zijn de mogelijkheden tot betalen? Hoe geschiedt de afbetaling? Hieronder vindt u onder andere de antwoorden op deze vragen.

Wat biedt deze schuld herstructureringsregeling?

Deze regeling biedt de mogelijkheid om allerlei soorten openstaande belasting schulden onder kwijtschelding van boete en/of vertragingsrente eenmalig af te betalen dan wel een termijnbetalingsregeling hiervoor te treffen.

Hierbij kunt u denken aan schulden bij de belastingdienst, de sociale verkeringsbank, de gemeente, de douane, de overheidsonderwijsinstelling, de semiberoepsorganisaties en vergelijkbare instanties.

Hoe geschiedt de aanvraag? 

De aanvraag geschiedt digitaal via E-devlet (Turkse Digi-D) of schriftelijk bij de plaatselijke instantie.


Om welke schulden gaat het?

De regeling voor de herstructurering is van toepassing op openstaande schuldbedragen die vóór 31 Augustus 2020 kenbaar waren. Met andere woorden: het gaat om een schuldbedrag die vóór deze datum is uitgeschreven en officieel kenbaar is gemaakt aan de persoon in kwestie. Echter, vorderingen die door partijen zijn betwist, worden buiten beschouwing gelaten. De officiële aanvraag kunt u tot 31 December 2020 indienen.

Hoe wordt de berekening vastgesteld en wanneer geschiedt de betaling?

Bij de berekening van het herstructureringsbedrag wordt er een onderscheid gemaakt hoe men de betaling wilt doen. Als je de hoofdsom in eenmaal wilt betalen, krijg je bijna een volledige kwijting op de achterstallig wettelijke rente en het boete bedrag. Tevens bestaat de keuze om de betaling in 6 tot 18 termijnen te doen. Hierbij wordt de achterstallig wettelijke rente verlaagd met percentages berekend aan de hand van binnenlandse producentenprijsindex en coëfficiënten.

De daadwerkelijke afbetaling aan de belastingdienst en douane afdeling start per januari 2021. Bij de sociale zekerheidsinstelling is de start vanaf februari 2021.

Kortom, mocht u openstaande schulden in Turkije hebben die door allerlei omstandigheden niet zijn afbetaald en als vervolg behoorlijk zijn opgelopen dan raad ik u aan om van deze amnestie regeling gebruik te maken nu het nog kan. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen om na te gaan of wat uw mogelijkheden zijn.