Bedragen Minimumloon 2018 Turkije

Bedragen Minimumloon 2018 Turkije

Print Friendly and PDF

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2018  tot en met 31 december 2018.


Het brutoloon bestaat uit:

  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 

Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 

Periode 01.01.2018 - 31.12.2018BEREKENING NETTO LOON

Bruto Loon2.029,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%284,13
Premie werkloosheidswet 1%20,30
Loonbelasting 15% (*)258,76
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)152,21
Stempelbelasting 7,59% (*)15,40
Totale Inhoudingen578,59
Netto Loon1.603,12

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 

Bruto Loon2.029,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%314,57
Premie werkloosheidswet 2%40,59
Totale kosten voor werkgever2.384,66


N.B.

  • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.725,08 TL.