Bedrijfsongevallen in Turkije

Bedrijfsongevallen in Turkije

Print Friendly and PDF

Turkije staat op nummer 3 van de lijst met alle wereldlanden waarbij het aantal bedrijfsongevallen het meest plaatsvinden. In het jaar 2010 hebben er in totaal 62.903 bedrijfsongevallen plaatsgevonden waarvan 1000 gevallen de levens van de werknemers hebben gekost. Dit is vastgesteld met het onderzoek van International Labour Organization (ILO). Als gevolg van deze hoge aantallen bedrijfsongevallen heeft het ministerie van Arbeid en Sociale zaken een wetsvoorstel ingediend inzake ‘de gezondheid en veiligheid van de werknemer’. Deze wet is onlangs aangenomen en inwerking getreden. Hiermee zijn hogere straffen en strengere maatregelen getroffen tegen over de werkgevers. Tevens zullen er vaker controles worden uitgevoerd door de overheid op de werkvloeren.
Het is als werknemer belangrijk dat men verzekerd in dienst is bij de werkgever. Indien een bedrijfsongeval plaatsvindt, dient in beginsel de werkgever de plaatselijke officier van justitie of de gendarme in te schakelen of in te lichten over de situatie. Blijft de werkgever in gebreke met deze verplichting zijn de werknemers ook bevoegd deze instanties in te schakelen.  De situatie dient vervolgens te worden voorgelegd aan de sociale verzekeringsinstantie (SGK) aan de hand van een verzoekschrift. De inspecteurs van de sociale verzekeringsinstantie zullen de werkplek waar het voorval heeft plaats gevonden onderzoeken en beoordelen of het ongeval werkelijk een bedrijfsongeval is geweest.


Het is verplicht dat de betreffende werknemer aanwezig is bij deze inspectie, tenzij deze niet in de toestand verkeerd om aldaar aanwezig te zijn. In dat geval dienen collega’s / getuigen van het ongeval bij de inspectie aanwezig te zijn voor een correct resultaat en verloop van het onderzoek.


De werknemer heeft recht op een herstel/rust periode die de sociale verzekeringsinstantie heeft toegekend. Binnen deze periode is er geen ontslag mogelijk. Indien de herstel/rust periode meer dan 6 weken bedraagt dan kan de werkgever de werknemer slechts ontslaan door het compensatie- of schadevergoedingsbedrag aan de werknemer uit te keren.


De werknemer heeft natuurlijk ook het recht een materiële en/of immateriële schadevergoeding te eisen van de verantwoordelijke personen van het bedrijfsongeval. Het is raadzaam een advocaat gespecialiseerd in bedrijfsongevallen en schadeclaims in de arm te nemen.