Betalen Strafrechtelijke Geldboete in Turkije

Betalen Strafrechtelijke Geldboete in Turkije

Print Friendly and PDF

Wat zijn de vervolgacties na een strafrechtelijke geldboete? Hoe kan je als buitenlander een opgelegde geldboete betalen? Waar moet je het betalen? Kun je naar Turkije afreizen als je bent veroordeeld tot betalen van geldboete? Kan je het in termijnen betalen? Hoe weet je of de beschikking in rechte vast staat, met andere woorden of het ten uitvoer wordt gelegd? 

Als je te maken krijgt met het Turkse justitiële apparaat is het mogelijk dat je uiteindelijk wordt veroordeeld tot het betalen van een fikse geldboete. De beschikking met betrekking tot de veroordeling zal aan de persoon in kwestie op het (buitenlandse) woonadres worden betekend. Maar daarna tast je als buitenlander in het duister. Want in het vonnis wordt geen uitleg gegeven over de tenuitvoerleggingsprocedure.

Nadat een Turkse beschikking door de autoriteiten al dan niet in samenwerking met de buitenlandse autoriteiten wordt uitgevaardigd aan het adres van de veroordeelde persoon woonachtig in het buitenland en in persoon wordt betekend, treed de hoger beroep termijn van 7 dagen in werking. Na 7 dagen staat de veroordeling tot betalen van de geldboete onherroepelijk vast. Soms is het mogelijk dat een Openbaar Ministerie zich niet kan vinden in de beschikking waardoor deze instantie in beroep gaat binnen de 7 dagen. Maar dat is eerder een uitzondering dan de regel.

Als eenmaal de gerechtelijke beschikking onherroepelijk is verklaard wordt de beschikking binnen 2 à 3 maanden doorgestuurd naar de instantie voor de ten uitvoerlegging ervan. U kunt de geldboete niet betalen zolang de rechtbank de beschikking niet heeft doorgestuurd aan de instantie die belast is met de uitvoering ervan.

De tenuitvoerlegginginstantie binnen het justitiële apparaat zal een betalingsdagvaarding c.q. aanmaning uitvaardigen aan het woonadres van de veroordeelde. De uitvaardiging van de betaal opdracht zal wederom minimaal 3 à 4 maanden in beslag nemen.

Nadat de betalingsaanmaning aan de veroordeelde is betekend heeft hij 30 dagen de tijd om acties te ondernemen. Dit is mogelijk door het totale bedrag af te lossen of deze in termijnen te betalen. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijnen wordt afgelost, riskeert men een taakstraf of alsnog een gevangenisstraf.


Hoe kunt u de betaling doen;
U dient zich in persoon of via een advocaat te melden bij desbetreffende justitiële dienst (genoemd in de dagvaarding) die is belast met de ten uitvoerlegging ervan. Deze instantie stelt een document op  gericht aan het belastingkantoor. Hiermee meld u zich bij de balie (de kassa) van de belastingdienst waar u de geldsom volledig of conform de termijn afspraak regeling betaalt. De kwitantie van de betaling dient u wederom af te geven aan de ten uitvoerleggings dienst opdat zij de strafrechtelijke geldboete uitschrijven uit het systeem.

Het is (nog) niet mogelijk om de betaling vanuit het buitenland af te lossen of over te maken op een rekening van de Turkse belastingdienst.