E-Fatura en E-Defter (Electronische Boekhouding via portaal van Turkse Overheid)

E-Fatura en E-Defter (Electronische Boekhouding via portaal van Turkse Overheid)

Print Friendly and PDF

Turkije kent naast het papieren factuur ook het elektronisch factuur. Sommige bedrijfstakken worden zelfs door de Turkse belastingdienst verplicht gesteld om deel te nemen aan het elektronisch proces. Zij mogen geen papieren facturen meer verzenden. Indien het toch gebeurt, beschouwt de Turkse belastingdienst het als zijnde niet hebben voldaan aan de verplichtingen, met als gevolg sancties.


‘E-fatura’ betekent niets anders dan e-factuur. Bijna alle verplichte eisen die voor een papieren factuur gelden, gelden ook bij e-fatura.

Facturaties worden op deze wijze elektronisch via een veilig portaal (‘GIB portal’) verzonden. Papier en verzending per post is dan niet meer noodzakelijk.Een aantal noemenswaardige voordelen voor het deelnemen aan e-fatura zijn:


  • verlaging van de kosten (bijvoorbeeld geen tot minder drukwerk);
  • geen verdwaalde anders wel kwijtgeraakte facturen;
  • minder boekhouding en papier rompslomp.

Daartegenover kan de situatie zich voordoen dat uit kostenoverwegingen en/of er de aard van de onderneming te beknopt niet zinvol is dat er aan e-fatura wordt deelgenomen.

Indien u niet verplicht bent om deel te nemen aan e-fatura, wordt er toch de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan e-fatura. U kunt in dit geval na aanmelding op het e-fatura portaal, uw facturatie per email versturen aan deelnemende organisaties en een papieren factuur uitprinten en opsturen in geval uw cliënt geen deelnemer van e-fatura portaal.

Het is uiteraard heel fijn als u uw administratie op orde heeft. Wat verder ook prettig is, is dat u via het portaal een bezwaar kunt maken op een inkoopfactuur. Indien u geen bezwaar maakt wordt automatisch ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met het inkoopfactuur.


Meer over e-fatura kunt u vinden op de site www.efatura.gov.tr 


Naast e-fatura kent Turkije ook het woord ‘e-defter’, dat betekent niets anders dan elektronische administratie. Indien organisaties meedoen met e-fatura, dan ontkomen ze er niet aan om mee te doen met e-defter. Om het simpel te houden, al uw elektronische inkoop- en verkoopfacturen worden geadministreerd in e-defter. Voordeel is dat uw boekhouding al zonder tussenkomst van een boekhouder plaats heeft gevonden.