Energielabel voor de woningbouw

Energielabel voor de woningbouw

Print Friendly and PDF

Vergelijkbaar met de Europese landen wordt vanaf 2 mei 2017 ook in Turkije de energielabel verplicht gesteld voor gebouwen. Het energielabel is een maatstaf voor de energetische kwaliteit van de woningen. De Turkse overheid beoogd hiermee om de energiezuinige kwaliteit van de woningbouwmarkt te verbeteren. Dat de milieu hierbij gebaat is, staat op zichzelf.  De energielabel is tevens een concreet instrument voor de kopende consument ter analyse van de comfort in de woning, de maandelijkse energielasten en de woontechnische kwaliteit.

De verplichting omtrent de energielabel is geregeld in de Energieprestatie Wet nummer 5627 uitgebracht in 2007. Op een energielabel wordt informatie vermeld met betrekking tot de energieprestatie van een gebouw zoals, energie- en isolatie eigenschappen, energieverbruik voor de verwarming van de woning, de efficiëntie van de verwarming/koelsysteem, de niveau van energieverspilling en de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt uitgegaan van standaard bewonersgedrag en standaard klimaat condities.

De energieprestatie wordt onderverdeeld in classificaties die worden aangeduid met de letters A t/m G; Bij woningen met een A-label zijn reeds veel energiebesparende maatregelen genomen. Voor woningen met label G geldt echter dat nog veel energiebesparende maatregelen mogelijk zijn .

Ingevolge de bovengenoemde Wet worden gebouwen met een bouwvergunning verkregen voor 01.01.2011 beschouwd als bestaande gebouw en de gebouwen waarbij de bouwvergunning na 01.01.2011 is verkregen als nieuwbouw.

Nieuwbouw dient op zijn minst te worden gebouwd naar de maatstaven van een Energielabel met klasse C.  Met betrekking tot bestaande gebouwen bestaat er geen wettelijk vastgesteld minimale energielabel klasse. Een bestaand gebouw zal worden ingedeeld tussen de klassen A t/m G te bepalen aan de hand van de aard van de energieprestatie van het gebouw.

Wat betekent deze wet concreet voor uw gebouw waarin u een woning hebt? 
Conform deze wet dienen zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen voor 02.05.2017 in het bezit te zijn van een energielabel.


Wat zijn de consequenties van het niet hebben van een energielabel?
Een nieuwbouw gebouw dat niet voldoet aan de energiemaatregelen gesteld voor klasse C zal niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke woonvergunning (de Iskan).
Bestaande gebouwen die niet in het bezit raken van een energielabel kunnen strafboetes verwachten van 20.000TL. Voordat een gebouw daadwerkelijk beboet wordt zal het bestuur van de vereniging van eigenaren aangemaand worden om binnen 30 dagen het gebrek aan een energielabel te voltooien.

Waar kan deze energielabel worden verkregen en wie is verantwoordelijk voor de controle erop?
Onder toezicht van de overheid zijn bepaalde ingenieursbureaus belast met de afgifte van een energielabel. Een energielabel is vanaf datum afgifte 10 jaar geldig. De bedrijven belast met afgifte van een energielabel kunt u terug te vinden op de website van Ministerie van Energie.
(Turks: http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx)