Frauduleus Verkoop

Frauduleus Verkoop

Print Friendly and PDF

Een buitenlands koppel boekt een leuke vakantie naar Turkije. Het bevalt ze zeer goed totdat ze een minder leuke ervaring meemaken tijdens een dagje uit naar Antalya, wat uiteindelijk een aanslag op de portemonnee werd. Een korte tussenstop bij een megajuwelierszaak duurt langer dan gepland en na een aantal uren in deze zaak wordt aan mevrouw juwelen verkocht met vermelding dat deze 18 karaats zijn en dat de stenen in de juwelen briljant zijn. Super goedkoop, in totaal maar liefst 15.000,- Euro! Ze doet een aanbetaling voor de totale koopsom en de rest zal in termijnen worden betaald. Hoewel ze al spijt heeft dat ze zich over heeft laten praten, haar stemming wordt nog slechter als ze bij thuiskomst te horen krijgt dat de juwelen niet de waarde en kenmerken hebben van wat haar door de verkoper in Antalya is verteld. Het garantiecertificaat en de factuur van de aankoop heeft ze bewaard. Telefonisch contact met het juweliersbedrijf levert slechts een vermindering van het afgesproken bedrag op, de juwelen terugnemen doen ze niet. Mevrouw zegt af te willen van de termijnbetaling die afgesproken is en haar aanbetaling wenst ze uiteraard ook terug.
Als er sprake is van een kenmerkend gebrek aan een gekochte goed, dan heeft de koper - onder opzegging van de koopovereenkomst - het recht om binnen 30 dagen zijn (aan)betaling terug te eisen. De koper hoeft geen enkele reden van opzegging te geven. De 30 dagen termijn begint te lopen vanaf het moment dat de juwelen zijn verkocht en geleverd aan de koper. De wet vereist wel dat de verkoper binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld van de wens van de koper om de koopovereenkomst te ontbinden en het aankoopsom terug te vorderen.


Indien de koper de verkoper niet op tijd informeert (dus: 30 dagen overschrijdt), dan is men gebonden aan de overeenkomst en kan er niet meer op de koop worden terugkomen. Wellicht dat de koper zich in een dergelijk geval kan beroepen op een ´wilsgebrek´ bij de totstandkoming van de koop. De wilsgebreken zijn geregeld onder het algemene verbintenissenrecht. Onder wilsgebreken wordt verstaan: dwaling, bedrog, dwang en misbruik van omstandigheden. Uiteraard moet men deze zaken kunnen bewijzen.


Mocht u of mensen in uw buurt in aanraking komen met dergelijke praktijken, aarzel dan niet om in actie te komen. Mondeling proberen op te lossen is een goed idee, maar zorg dat u ook op de hoogte bent van uw wettelijke rechten en mogelijkheden en maak er ook gebruik van.