Geen pasfoto meer op Eigendomsbewijs!

Geen pasfoto meer op Eigendomsbewijs!

Print Friendly and PDF

GEEN PASFOTO MEER NODIG bij de Eigendomsbewijs (Tapu) in Turkije.

Afgelopen 15 jaar heeft de Turkse regering zich hard gemaakt voor het digitaliseren van de burgerlijke persoonsgegevens in het land. Nu is het tijd om de vruchten hiervan te plukken. Het versimpelen van de o zo bekende bureaucratie is van start gegaan. Per 10.07.2019 is de wettelijke verplichting voor het plaatsen van een gewaarmerkte pasfoto op de officiële eigendomsakte opgeheven. 

Welke actie je ook ondernam bij de Tapu, het was voorheen vereist dat je naast je ID document jezelf kon identificeren met een recent genomen pasfoto niet ouder als 6 maanden. De pasfoto werd opgeplakt in de officiële transactie boeken van de kadastrale dienst en diende bij de akte van koop en levering ondertekend te worden door de partijen. 

De opzet hiervan was om oplichtingen te voorkomen. De dienstdoende ambtenaar diende zich zo goed mogelijk te verzekeren of de identiteit van de verzoeker overeenkomt met de persoon die in de akte stond ingeschreven. 


Dit is met de digitalisering van Turkije niet meer nodig. Het verkrijgen van de allerlaatste persoonsgegevens via de landelijke digitale systeem is een kwestie van enkele minuten. Dit bespaart bijzonder veel tijd en administratie zowel voor de ambtenaar als de burger. 

Indien u het wenst kan er uiteraard nog steeds wel een pasfoto op de Tapu geplaatst worden. 

Als laatste willen wij u er op attenderen dat er op alle nieuwe uittreksels (Tapu Senedi) een zogenaamde QR-code aanwezig is. Door deze in te scannen met uw telefoon, zal het kavel zichtbaar zijn waarop uw eigendom rust. Dit is een goed hulp middel zodat u ter plekke bezwaar kunt maken wanneer er een andere kavel wordt getoond.

Heeft u vragen met betrekking tot kadastrale handelingen bij het Tapu kantoor, aarzel niet om contact met ons op te nemen.