Geldigheid van Samenlevingscontracten in Turkije

Geldigheid van Samenlevingscontracten in Turkije

Print Friendly and PDF

Samenlevingscontracten komen niet voor in Turkije. De juridische basis hiervoor bestaat niet. Hoe staat het dan met dit soort contracten in Turkije die wel voorkomen in de meeste West –Europese landen? Wat voor rechten kan de achtergebleven partner hieraan ontlenen? Interessante vragen voor degenen die niet op basis van een huwelijk vastgoed in Turkije delen. Zeer zeker als de rechten van de achtergebleven partner niet middels een testament verzekerd blijken te zijn.

Als u op basis van een samenlevingsovereenkomst een “huwelijk’ hebt en samen een woning in Turkije deelt dient u beiden uw juridische eigendomsrechten met betrekking tot erfrecht middels een notarieel testament te verzekeren. Omdat samenlevingscontracten juridisch niet erkend zijn in Turkije, kan de langstlevende partner hieraan geen successierechten ontlenen. Naar Turks erfrecht wordt alleen de gehuwde partner als wettelijke erfgenaam betiteld.

Vandaar dat het raadzaam is om in dit soort situaties alsnog voor de andere partner een notarieel testament - bij voorkeur opgemaakt in Turkije – te doen opstellen. Op basis van een notarieel testament verkrijgt de langstlevende partner een testamentair erfgenaamschap. Op basis van het testament kan hij of zij, naast mogelijke wettelijke erfgenamen een verklaring van erfrecht verzoeken bij de desbetreffende de Turkse autoriteiten, te weten de kantonrechter. Een testament opgemaakt in het buitenland heeft net zo veel rechtskracht als een Turks testament, met het enige verschil dat een testament opgemaakt in een vreemde taal eerder bureaucratische problemen met zich zal meebrengen dat zich wederom zal uiten in onnodig tijd en geldverlies

Een andere voor de hand liggende optie is om een vruchtgebruik ten behoeve van de andere partner op het onroerendgoed in te laten schrijven bij de plaatselijke Tapukantoor, opdat de langstlevende partner in ieder geval als vruchtgebruik gerechtigde het woongenot van het vastgoed blijft behouden zonder dat hij/zij wordt geconfronteerd met successieproblemen.

Wees bedachtzaam en laat u zich op tijd juridisch inlichten over uw successierechten betreffende uw vastgoed in Turkije.

Selma ÖREN
Advocate
info@selmaoren.av.tr