Gezondheid en Veiligheid op het Werk

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

Print Friendly and PDF

De Wet op de Arbo ("Wet No.6331"), inzake de gezondheids- en veiligheidsnormen voor werkgevers in Turkije, is per 30 december 2012 van kracht geworden.


Toepassingsgebied en effectiviteit van de wetgeving

Het doel van de wet is het reguleren van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers met het oog op verbetering en handhaving van de gezondheids- en veiligheidszorg op de werkplek.

De wet is vrij ruim van opzet en beslaat alle vormen van werkgelegenheid, werk en werkplekken die behoren tot de publieke en private sectoren, ieder soort eenmanszaak, agentschap of vertegenwoordiger in de hoedanigheid van een werkgever en alle personen in de hoedanigheid van een werknemer met inbegrip van leerlingen, stagiaires en trainees, ongeacht het betrokken werkterrein met uitzonderingen daargelaten.

De uitzonderingen zijn expliciet opgenoemd in artikel 2 van de wet nr. 6331, zoals huishoudelijke dienstbetrekkingen, militaire instellingen en beroepsopleidingen voor veroordeelden en gedetineerden in het kader van revalidatie.

Het spreekt voor zich dat deze Wet niet van toepassing is op werkgevers die voor zich werken en geen personeel in dienst hebben.
Gezondheid en Veiligheid

In Turkije valt Gezondheid en Veiligheid binnen het werkgebied van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. ).

Er zijn vier belangrijke factoren met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsnormen en voor vraagstukken in verband met deze binnen het Ministerie.


  • Directoraat-Generaal van Gezondheid en Veiligheid (DGGV), maakt de wetgeving en beleid, geeft autorisatie aan personen, instellingen en organisaties die werkzaam zijn in Gezondheid en Veiligheidsgebied, verzorgt informatie-activiteiten, nationale en internationale samenwerking en coördinatie van de nationale Gezondheid en Veiligheid netwerk in Turkije. Gezondheid en Veiligheidscentrum (ISGUM), is verbonden met DGGV die tevens actief is op controle van werkplekken en het instellen van de standaarden hiervan.
  • Arbeidsinspectie Board controleert de naleving van de ARBO voorschriften op de werkplek.
  • Opleiding en Onderzoek Centrum voor Arbeid en Sociale Zekerheid (ÇASGEM), organiseert opleidingen voor professionals en andere gerelateerde doelgroepen voor Gezondheid en Veiligheid.
  • Sociale Zekerheid Instelling (SGK), verzamelt en analyseert de gegevens over het arbeidsverleden, vergaart beroepsmatige statistieken en verleent uitkering in gevallen van beroepsziekten en ongevallen.


Boetebedragen

Het niet naleven van de wetgeving zal leiden tot een bestuurlijke boete van drie duizend Turkse lira (3.000 TL) tot vierduizendvijfhonderd Turkse Lira (4.500 TL) voor elke maand van niet-naleving.