Het blauwe kenteken of te wel belastingvrije MA-kenteken

Het blauwe kenteken of te wel belastingvrije MA-kenteken

Print Friendly and PDF

Hoewel het Turks openbaar vervoersysteem vrij goed ontwikkeld is, is het hebben van een eigen vervoermiddel, vrijwel geen overbodige luxe in Turkije. Met een eigen auto heb je namelijk alle vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt. Afgezien van de mogelijkheid een auto te huren in Turkije, is het ook mogelijk om je eigen auto, voor slechts 6 maanden, het land in te voeren of een auto aan te kopen.

Op basis van de internationale verdragen maakt de Turkse douane wet- en regelgeving het namelijk mogelijk om auto’s uit het buitenland in te voeren. Op grond van de aangegeven wet is het mogelijk om:

  • Een auto tijdelijk met behoud van eigen kenteken in te voeren.
  • Een MA/MB auto belastingvrij in te voeren.


Invoeren buitenlands kenteken
Het invoeren van een eigen auto met buitenlands kenteken gebeurt bij de douane en wordt ingeschreven in het paspoort van de bestuurder c.q. eigenaar van de auto. Deze auto’s worden met behoud van eigen kenteken het land ingevoerd en mogen op jaarbasis slechts 6 maanden in het land verblijven. De auto dient na verloop van 6 maanden het land te verlaten op straffe van een hoge geldsom en in beslagname van de auto. Mocht je onverwacht het land zonder de auto willen verlaten, dien je de auto bij een plaatselijk douanekantoor te stationeren. 

Het MA-MB kenteken
Het MA-kenteken staat voor: ‘mavi plaka arac” oftewel, de Blauwe kenteken auto, dit vanwege het feit dat geïmporteerde auto’s vroeger een blauw kenteken kregen. Alle buitenlanders die in het bezit zijn van een auto – behalve de ingevoerde auto met eigen buitenlands kenteken – hebben een Turks MA-kenteken. Om aanspraak te kunnen maken op een MA-kenteken dien je ten aller eerste een buitenlander te zijn. Een buitenlands paspoort drager die tevens de Turkse nationaliteit in bezit heeft komt hiervoor niet in aanmerking!

De MA-kenteken auto kun je in twee soorten onderscheiden: 
Namelijk de belastingvrije MA-kenteken auto en de niet belastingvrije MA-kenteken auto.
Het  belastingvrije MA-kenteken 
Onder de volgende voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een belastingvrije MA-kenteken auto. 

1. Je dient als buitenlander in Turkije legaal te verblijven met een verblijfsvergunning als: 
  • student 
  • gepensioneerde
  • professioneel sport beoefenaar
  • personen in het bezit van een werkvergunning
  • internationale politicus, -deskundige of -gediplomeerde
2. Je dient een borgsom aan het Turkse ANWB kantoor; Turing Kantoor (Türkiye Turing Otomobil Kurumu) te betalen. De borgsom is afhankelijk van het model en de motorcapaciteit van de auto. Op de website van het Turing kantoor kun je hier meer over lezen. Het Turing kantoor verleent hiertegenover een blauwe vergunning (de mavi karne). De borgsom krijg je terug wanneer de auto overgedragen is aan een derde of wanneer de auto het land wordt uitgevoerd. 

3. Verder dien je tevens een bandrol (jaarlijkse heffing) te betalen en een jaarlijkse WA-verzekering af te sluiten.

Een gepensioneerde of een student dient met officiële documentatie te bewijzen dat hij/zij gepensioneerde/ student is. Dit document dient door de Turkse Consulaat of Ambassade in het land van herkomst te zijn bekrachtigd. 

Deze auto’s kunnen alleen door de eigenaar en zijn eerstegraads familieleden worden bestuurd. De eigenaar van de auto kan het land vrij van enige verplichting in- en uitreizen. Je hoeft de auto namelijk niet bij een douanekantoor te stallen om het land uit te kunnen reizen. 

Het nadeel van een belastingvrije auto is dat deze auto’s beperkt verhandelbaar zijn op de Turkse auto markt. Je kunt de auto alleen aan een buitenlander, niet-zijnde Turk, verkopen en overdragen. De verkoop aan een Turkse onderdaan is alleen mogelijk, indien de invoerbelastingen alsnog worden voldaan en een Turks kenteken voor de auto is verkregen.

De bovenstaande voorwaarden zijn zowel toepasselijk op, het invoeren van een (nieuwe of tweedehands) auto uit het buitenland, als voor de aankoop van een nieuwe auto via een Turkse auto dealer. De erkende autodealers dragen zorg voor de verdere invoering van de auto en het verkrijgen van een MA-kenteken. Het mag duidelijk zijn dat deze mogelijkheid slechts van toepassing is op auto’s die in het buitenland worden gefabriceerd en ingevoerd. De auto merken die in Turkije worden gefabriceerd en verkocht komen hıervoor niet in aanmerking. 

Het niet-belastingvrije MA-kenteken
Uiteraard kan iedere andere buitenlander onder dezelfde voorwaarden als de Turkse onderdaan een auto aanschaffen, met het enige verschil dat deze auto een MA-kenteken verkrijgt in plaats van een Turks kenteken. De voorwaarden voor de belastingvrije MA-kenteken auto, zoals de betaling van een borgsom en bandrol zijn niet toepasselijk op deze soort. Deze auto soorten kunnen in vergelijking tot de belastingvrije aankopen eerder verhandeld worden op de Turkse tweedehands automarkt. De Turkse onderdaan hoeft hiervoor enkel een Turks kenteken aan te vragen.