Het Huwelijksgoederenregime

Het Huwelijksgoederenregime

Print Friendly and PDF

De meeste Europeanen zijn getrouwd in algemeen gemeenschap van goederen. Bij algemeen gemeenschap van goederen worden echtelieden eigenaar van de activa (vermogen) als passiva (schulden) van zowel voor het huwelijk als na het huwelijk. Mits er niet anders is afgesproken (huwelijkse voorwaarden) tussen echtgenoten, wordt bij een echtscheiding het huwelijksvermogen evenredig gedeeld. Zelfs als een van de partners voortijdig overlijdt, vindt in de regel eerst verdeling van het huwelijksvermogen plaats voordat er een erfrechtelijke verdeling wordt toegepast.


Hoe staat het met de gemeenschap van goederen in Turkije? 

Turkije kent sinds 1 januari 2002 het regime van verwervingsdeelneming. Dit heet de ‘edinilmiş mallar rejimi”. Voor die datum bestond het buiten gemeenschap van goederen.


Het regime van verwervingsdeelneming omvat in het bijzonder de volgende onderdelen:


  • Inkomsten uit arbeid
  • Uitbetalingen door instanties voor sociale zekerheid, instellingen voor hulp aan personeel e.d.
  • Uitkeringen wegens verlies van vermogen om arbeid te verrichten
  • Inkomsten uit persoonlijk vermogen
  • Vermogenswaarden die verwervingen vervangen.
De goederen die voor persoonlijk gebruik zijn bestemd, vermogensbestanddelen die voor het huwelijk aan een van de echtgenoten toebehoort of later wegens een erfenis of op een enige andere wijze is verkregen zonder tegenprestatie (zoals een schenking), immateriële schadevergoedingen of waarden die persoonlijk vermogen vervangen, worden op grond van de wet als persoonlijke vermogen betiteld. Het persoonlijk vermogen kan bij overeenkomst worden verruimd. Iedere echtgenoot is met zijn gehele vermogen voor zijn schulden aansprakelijk.


De huwelijkse voorwaarden

De echtgenoten kunnen bij akte één van de andere in de wet genoemde regimes aanvaarden. De bij akte gesloten voorwaarden worden de huwelijkse voorwaarden genoemd.


De huwelijkse voorwaarden kunnen voor of na de huwelijkssluiting bij de notaris worden gesloten. Partijen kunnen het door hen gewenste huwelijksgoederenregime slechts binnen de in de wet omschreven grenzen kiezen, opheffen of wijzigen. Partijen kunnen echter ook tijdens de huwelijksaangifte schriftelijk te kennen geven welk huwelijksgoederenregime zij kiezen.


Turkije kent naast de algemene variant (het regime van verwervingsdeelneming) 3 andere varianten, namelijk:


  • Buiten gemeenschap van goederen (mal ortaklığı rejimi)
  • De Algemene gemeenschap van goederen (Mal Paylaşımı rejimi)
  • Een gemengde vorm waarbij alle goederen voor of na het huwelijk in de echtelijke inboedel vallen behalve individuele schenkingen, materiële en immateriële schadevergoedingen en persoonsgebonden verkregen eigendommen.