Huurders Opgepast; bewijsplicht inlevering sleutels!

Huurders Opgepast; bewijsplicht inlevering sleutels!

Print Friendly and PDF

Indien de huurbaas kan bewijzen dat de sleutels niet zijn ingeleverd bij het einde van het huurcontract dan kan de huurbaas, ook al is het contract al verlopen, nog steeds huur gelden terugvorderen van de huurder. 


De Hoge Raad heeft in een van haar uitspraken als volgt geoordeeld; ‘Indien de huurder de sleutels bij verloop van de huurovereenkomst niet heeft ingeleverd bij de huurbaas, zal de huur en de service kosten gewoon moeten worden doorbetaald’.
De Hoge Raad kwam tot dit besluit als gevolg van een rechtszaak van een universiteit die een pand heeft gehuurd van een huurbaas. Uiteindelijk heeft de universiteit de huurovereenkomst opgezegd, maar de sleutels van het pand niet ingeleverd bij de huurbaas.

De huurbaas heeft een rechtszaak aangespannen met als reden dat de opzegging niet rechtsgeldig is en heeft een vordering ingesteld inzake de niet betaalde huurbedragen en servicekosten. De rechtbank heeft met betrekking tot deze rechtszaak de vordering van de huurbaas gedeeltelijk toegewezen, waarna er in hoger beroep is besloten dat de gedaagde universiteit rechtsgeldig 2 maanden van te voren de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd.


Echter de Hoge Raad geeft ook aan dat bij einde van de huurovereenkomst de feitelijke inlevering van de sleutel een belangrijke rechtshandeling is. De rechter heeft besloten dat de beëindiging van de huurovereenkomst niet volledig is indien de feitelijke inlevering van de sleutels niet plaatsvindt. Het ontbreken van deze feitelijke rechtshandeling kan worden beschouwd als een vroegtijdige opzegging waardoor de huurbaas schade leidt. Uiteindelijk kan de betreffende materiële schade, onder andere de niet betaalde huurgelden en servicekosten, worden teruggevorderd middels een rechtszaak. 


De huurder heeft de plicht te bewijzen dat de huurovereenkomst op de door de huurder aangegeven datum rechtsgeldig is geëindigd. De inlevering van de sleutels is een feitelijke rechtshandeling waardoor hetgeen met bewijsmiddelen aantoont kan worden. Uiteindelijk zal worden besloten dat het gehuurde op de boven beschreven manier op de overeengekomen opzeg datum ontruimd dient te worden.