Integratie gevestigde Buitenlanders in Turkije

Integratie gevestigde Buitenlanders in Turkije

Print Friendly and PDF

Integratie gevestigde Buitenlanders in Turkije is nog steeds een probleem.

Een speciaal onderzoek naar de gevestigde buitenlanders in Turkije heeft uitgewezen dat de integratie zeer moeizaam verloopt. Het aantal gevestigde buitenlanders uit EU-landen in Turkije bedraagt ongeveer 94.000.

De voorkeur voor Turkije heeft te maken met de volgende factoren:
1) Het aangename klimaat, zon en zee
2) Het is goedkoop vergeleken met eigen land
3) Het is makkelijk om een bedrijf op te starten
4) Persoonlijke en sociale contacten.

Het is algemeen bekend dat Turkije een trekpleister is voor toeristen. Turkije wordt echter, naast het feit dat het wordt gezien als een vakantieland, ook gezien als een populair vestigingsland. Dat is logisch gezien de vele voordelen dat het land biedt. Vooral oudere, gepensioneerde Europeanen zien in Turkije een land waar ze kunnen genieten. Echter, hoewel de trek naar Turkije al jarenlang aan de gang is, blijft het een vrij onbekend fenomeen; er is nauwelijks onderzoek verricht tot nu toe, er is nauwelijks interactie tussen de buitenlanders en de Turkse overheid en men weet niet hoe deze mensen leven in Turkije.

Het onderzoek heeft de volgende belangrijke punten naar voren laten gekomen:

- Er zijn geen echte officiële cijfers bekend over het aantal gevestigde buitenlanders in Turkije. De huidige officiële statistieken zijn niet gedetailleerd en gebrekkig.

- Van een dialoog tussen buitenlanders en lokale overheden is geen sprake.

- Gevestigde buitenlanders kunnen, mede omdat zij in een andere land wonen, slachtoffer worden van criminele activiteiten zoals diefstal.

- Gevestigde buitenlanders zijn niet gemotiveerd om de Turkse taal te leren. Bovendien zijn ze niet van plan om de Turkse nationaliteit aan te nemen.

- Heel veel gevestigde buitenlanders klagen over een te trage bureaucratie en ingewikkelde regels en wetten, vooral tijdens de aankoop van een onroerend goed.

Gezien de resultaten van het onderzoek kan er worden gezegd dat er van een integratie van de gevestigde buitenlanders in Turkije geen sprake is. Voor een effectieve beleidsvorming is een grondige analyse van de situatie nodig. En daarvoor is een dialoog tussen de betrokken partijen vereist.