LET OP! De aanvraagperiode voor de herstructureringsregeling is verlengd!

LET OP! De aanvraagperiode voor de herstructureringsregeling is verlengd!

Print Friendly and PDF

LET OP! De aanvraagperiode voor de herstructureringsregeling is verlengd!

Eerder hebben wij aangekondigd dat er per 17 November 2020 een Amnestiewet van kracht is. Deze wet heeft betrekking op een herstructureringsregeling inzake belastingschulden en openstaande sociale verzekeringspremies. De uiterste aanvraagdatum was vastgesteld op   31 december 2020. Echter de overheid heeft deze aanvraagperiode met een maand verlengd naar 31 januari 2021!

        

Dus was u te laat met de aanvraag of was deze mogelijkheid uw aandacht ontglipt, dan heeft u nog een kans om gebruik te maken van deze herstructureringsregeling! Wat deze regeling precies inhoud kunt u nalezen in onze artikel "Amnestiewet 2020; Herstructureringsregelinginzake belastingschulden en openstaande sociale verzekeringspremies."