Minimumloon Turkije 2013 (1e periode)

Minimumloon Turkije 2013 (1e periode)

Print Friendly and PDF

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2013, 1e periode (1 januari 2013 t/m 30 juni 2013) bekend gemaakt..


De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.


Opbouw minimum loon


Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:


  • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.


Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.
Minimumloon en loonstrook

Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).


Appartementenpersoneel

De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 


MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.01.2013-30.06.2013)

Personeel 16 jaar en ouder
Conciërgeloon (kapıcı)
Brutoloon
978,60 TL
978,60 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk)
137,00 TL
137,00 TL
Premie werkloosheidswet werknemer
9,79 TL
9,79 TL
Loonbelasting 15%
51,37 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (agi)
73,40 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting
6,46 TL
---
Totale inhoudingen
204,62 TL
143,79 TL
 Netto loon (incl agi)
773,98 TL
831,81 TL
Totale kosten voor werkgever
1.140,07 TL
1.140,07 TL