Minimumloon Turkije 2017

Minimumloon Turkije 2017

Print Friendly and PDF

Sinds 2016 bepaald de Turkse overheid 1 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Voorheen gebeurde dat 2 keer per jaar.

Het minimumloon is geldig voor de periode 1 Jan 2017 tot en met 31 december 2017.


Het brutoloon bestaat uit:

  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 
MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 

Periode 01.01.2017 - 31.12.2017BEREKENING NETTO LOON

Bruto Loon1.777,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%248,85
Premie werkloosheidswet 1%17,77
Loonbelasting 15% (*)226,57
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)133,27
Stempelbelasting 7,59% (*)13,48
Totale Inhoudingen506,60
Netto Loon1404,06

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 

Bruto Loon1777,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%275,51
Premie werkloosheidswet 2%35,55
Totale kosten voor werkgever2088,56


N.B.


  • De aangegeven aig is minimum, en is afhankelijk van de burgerlijke staat van de werknemers en van het aantal kinderen dat een werknemer heeft.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.510,87 TL.