Minimumloon Turkije voor 2014 is bekend!

Minimumloon Turkije voor 2014 is bekend!

Print Friendly and PDF

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 jan 2014 t/m 30 juni 2014) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:


  • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.


Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook

Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).


Bron: www.advocaatturkije.nl

Klik om meer hierover te lezen.