Notariële volmacht in Turkije

Notariële volmacht in Turkije

Print Friendly and PDF

Een volmacht is een door de client ondergetekende en door een notaris  bekrachtigd document tengunste van de gemachtigde. In dit geval uw advocaat. Zonder een volmacht van de client kunnen advocaten niet in naam van een client handelen, ze vertegenwoordigen, of gerechtelijke handelingen verrichten.

Met de volmacht stelt de client de gemachtigde in staat in zijn naam te handelen, de benodigde handelingen cq. gewenste aanvragen te doen en desbetreffende documenten in naam van de volmachtgever te ondertekenen.De inhoud van de volmacht is afhankelijk ten aanzien van de te verrichten handelingen. Bij eventuele zakelijke opdrachten moet nadrukkelijk de handeling beknopt beschreven staan en de gemachtigde bevoegd verklaard worden. Volmachten voor advocaten kunt u laten opstellen via de Turkse notaris of uw notaris in uw eigen land.

De bevoegdheden die in het standaard advocaten volmacht worden gegeven en om uw als client  te kunnen vertegenwoordigen, zijn standaard en noodzakelijk om gerechtelijke handelingen te kunnen verrichten.

Een advocaten volmacht kan tevens uitgebreid worden met zaken die nodig zijn voor de procedure van de aankoop van het onroerend goed.  De client kan er op vertrouwen dat de aankoopprocedure in zijn/haar afwezigheid zal worden voortgezet.

Als het volmachtdocument in Turkije wordt klaargemaakt, zal het worden opgesteld en bekrachtigd worden door de plaatselijke notaris. Een bevoegd vertaler zal u bijstaan om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent voordat u de volmacht ondertekend.

Bron: www.selmaoren.av.tr