Ondernemingsrecht beslag op privé vermogen aandeelhouders

Ondernemingsrecht beslag op privé vermogen aandeelhouders

Print Friendly and PDF

Zaken doen is veelal risico’s nemen. Uiteraard heeft men het voorkeur om zaken te doen met ondernemingen die kapitaal krachtig zijn. Maar de vraag is natuurlijk; hoe weet men zeker dat een onderneming vermogend genoeg is, dan wel door de tijd heen staande blijft.

Hebt u een vordering op een onderneming die niet meer solvabel is of lijkt te zijn, dan is de kans op een goede afloop bijna nihil. Een gewonnen rechtbankzaak geeft geen garantie op terugvordering en incassering van uw geld.

Als u zaken doet met een onderneming (een Turkse Ltd. of A.Ş.), dan is de onderneming als rechtspersoon uw contract partner en niet haar aandeelhouders in persoon. Indien de onderneming een "kale kip" is, kan een simpele incasso procedure jegens de onderneming niets opleveren.

Toch zijn er mogelijkheden om naast de onderneming, ook de aandeelhouders van de onderneming privé aansprakelijk te stellen. Hetgeen is mogelijk als de onderneming geld te goed heeft van haar aandeelhouders. Dan maakt de schuldeiser weldegelijk een kans om zijn vordering te verhalen op het privévermogen van aandeelhouders van de onderneming.


Situaties waarbij de aandeelhouder privé aansprakelijk gesteld kan worden zijn als volgt;

  • In gebreke zijn met de kapitaal volstorting, 
  • Geldlening afkomstig van de bedrijfsrekening , 
  • Geld verschuldigd zijn aan de onderneming m.b.t. verkregen diensten of goederen, 
  • Vorderingen ten goede van de onderneming,  die privé geïncasseerd zijn, 
  • Persoonlijke schulden, die voorgeschoten zijn door de onderneming. 


U zult begrijpen dat de boekhouding van de onderneming zeer bepalend is als bewijslast.

Kortom, mocht u een vordering hebben tegen een insolvabel onderneming terwijl de partners in dure auto’s rondrijden, of een gerechtelijke vordering tegen een bedrijf die ondertussen failliet is, of anderszins laat u zich bij ons nader adviseren over uw juridische mogelijkheden.

Of heeft u een onderneming in Turkije en u bent niet zeker van een gedegen boekhouding laat zich u adviseren door onze experts opdat u niet later met onverwachte incasso procedures tegen u en uw aandeelhouders in privé komt te staan.