RECHTBANK ISTANBUL AIRPORT

RECHTBANK ISTANBUL AIRPORT

Print Friendly and PDF

Door de openstelling van de grenzen tussen landen kunnen personen, goederen en diensten zich gemakkelijk verplaatsen.  De toenemende digitalisering van informatie en de samenwerking tussen overheidsdiensten brengt met zich mee dat men bijvoorbeeld -soms ten onrechte- wordt aangehouden op de luchthaven vanwege een arrestatiebevel. Dit leidt vaak tot ergernis van de passagier die hierdoor zijn vlucht wellicht moet missen.

                                                                

Om zowel de misdaden begaan op de luchthaven alsmede arrestatiebevelen uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie op korte termijn te kunnen verwerken, is in het kader van de justitiële hervormingen de allereerste luchthavenrechtbank ter wereld op Istanbul Airport geopend. De luchthavenrechtbank, ingericht en bemand als een gewone rechtbank, is de klok rond geopend. Deze "mini" rechtbank is onderdeel van en dient ter ondersteuning van de Arrondissementsrechtbank te Gaziosmanpaşa in Istanbul.

Het is niet de bedoeling om op deze 'mini' rechtbank een hele procesvoering te laten plaatsvinden, maar er wordt slechts een gelegenheid geboden om de juridische kwestie binnen enkele minuten af te handelen. De aangehouden passagier hoeft niet, de nacht door te brengen in een cel, om te worden begeleid naar de locale rechtbank, waar die anders wel moest voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een arrestatiebevel vanwege een formele getuigenverhoor of een aanvullende verklaring noodzakelijk voor een lopende procedure. Maar ook misdaden die zich op de luchthaven voordoen kunnen terstond worden behandeld.  Zoals een aanklacht vanwege een diefstal begaan op de luchthaven.  

Een rechtszaal midden in een luchthaven minimaliseert de totale tijd die anders gemoeid zou zijn met de aanhouding, de vervolging en het verhoor. Een hele verbetering zowel voor de passagier, als voor de douaneambtenaar belast met de uitvoering van het arrestatiebevel. Na het afleggen van het verhoor op de luchthavenrechtbank kunnen de passagiers probleemloos hun vluchten voortzetten.

Dankzij 7 dagen, 24 uur geleverde gerechtelijke diensten zijn sinds 10 februari 2020 een totaal van 3.500 arrestatiebevelen uitgevoerd en 2.100 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van lopende opsporingsonderzoeken. Een primeur op wereldniveau!