Toeristenval bij juwelen

Toeristenval bij juwelen

Print Friendly and PDF

Spijtig genoeg komt het nog steeds voor dat een leuke vakantie, eindigt met een lege portemonnee en een vervelend gevoel van oplichting door de gemaakte tussenstop bij een megajuwelierszaak. De periode voor juwelen aankoop is wederom aangebroken. Er wordt een sprankelend collier verkocht onder de vermelding dat dit juweeltje 18 karaat goud bevat en is versierd met echte diamanten. “Super goedkoop, in totaal maar liefst 9.000, - Euro!” wordt er dan gezegd. Hoewel er al een bevinding van spijt is aan de zijde van de consument na de aankoop van dit juweeltje, wordt er bij thuiskomst de juwelen getaxeerd. De taxatie wijst uit dat de juwelen niet de waarde of kenmerken hebben van wat is beweerd in Turkije.

De eerst zo sprankelende collier/ ring of armband, sprankelt nu minder. Er is gelogen over de waarde van het artikel en verkocht voor een te hoog bedrag! De juwelen blijken niet de beweerde kenmerken te hebben.  Er is dus wel degelijk sprake van een miskoop. Maar kan men er nog van afzien?

Voorheen was het recht voor de consumenten anders geregeld. Ik wil dan óók verwijzen naar een eerder geschreven artikel over deze misleidende verkooppraktijken.
Wanneer er sprake was van een kenmerkend gebrek aan een gekochte goed, dan had de koper - onder opzegging van de koopovereenkomst - het recht om binnen 30 dagen de gedane betaling terug te eisen. De 30 dagen termijn begon te lopen vanaf het moment dat de juwelen zijn verkocht en geleverd aan de koper. Indien de koper de verkoper niet op tijd informeert (dus: 30 dagen overschrijdt), dan was men gebonden aan de overeenkomst en kon men de overeenkomst niet meer ontbinden op de kenmerkende gebreken aan het goed. De brief tot opzeggen en terugeisen van de koopsom diende binnen die 30 dagen verzonden te zijn aan de koper.

Echter met de laatste wijzigingen in de wet en regelgeving, heeft de wetgever de 30dagen termijn verruimd met 6 maanden. Men heeft nu het recht om de overeenkomst binnen 6 maanden na aankoop/leverdatum te ontbinden, zolang te bewijzen is dat de juwelen niet de essentiële kenmerken bezitten, dan dat is beweerd door de verkoper. Dit is een ware welkom op de rechten van de consument.

Wat u moet doen om af te zien van de koop is als volgt ;
De verkoper per aangetekend schrijven op de hoogte stellen dat u de koopovereenkomst ontbindt op basis van de gebreken die de juwelen hebben. Een schrijven per mail is niet voldoende. U dient de brief aangetekend per post te verzenden binnen de 6 maanden. Ik adviseer om de opzeggingsbrief zowel per mail als per brief te doen. Uiteraard staan wij tot uw beschikking om u bij te staan met de nodige raad en daad.