Vereniging van Eigenaren in Turkije

Vereniging van Eigenaren in Turkije

Print Friendly and PDF

Mr. Selma Ören - advocate Turks recht en partner in ABC-consultancy - schrijft voor elke diverse column voor diverse tijdschriften.
Deze keer is het onderwerp dat betrekking heeft op de aankoop van of het in bezit zijn van onroerend goed in Turkije. Naar aanleiding van haar artikelen komen op de redactie elke week vragen binnen van lezers die door mr. Ören zo mogelijk worden beantwoord. Omdat andere lezers wellicht met dezelfde vragen worstelen, hebben we voor deze editie een aantal van die vragen en antwoorden verzameld.

Waar zijn de boeken van de VVE?

V: Kunt u mij zeggen waar ik de boeken betreffende de Vereniging van Eigenaren van ons appartementencomplex kan vinden? Met andere woorden, waar zijn het register van besluiten (karar defteri), het register van inkomsten (gelir defteri) en het register van uitgaven (gider defteri)?
Ik signaleer serieuze misstanden en het bedrijf dat is aangesteld voor het management weigert de boeken te laten zien. Het lijkt er ook sterk op dat er is geknoeid met de notulen van de bijeenkomsten.
Waar kan ik heen met mijn klacht over deze misstanden?

A: Alle boeken moeten in bezit zijn van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. Ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering kiezen de eigenaren een nieuw bestuur. Wanneer dit gebeurt moet het oude bestuur de boeken aan het nieuwe bestuur overhandigen.
Er is geen overheidsinstantie waar u kunt klagen over het in gebreke blijven van het management. Afhankelijk van de aard van de klachten zijn er wel diverse stappen die u kunt zetten:
u kunt klagen bij de algemene vergadering, immers de management commissie is onderdeel van de vereniging van eigenaren
u kunt bij meerderheid kiezen voor een ander management
als minderheid kunt klagen via de rechtbank
klagen bij de openbare aanklager (als er sprake is van een strafbaar feit, bijvoorbeeld in het geval van fraude of oplichting)Erfrecht

V: Wij zijn 2 mannen ( 62 en 64 jaar). In Nederland zijn wij voor de wet getrouwd.
Uiteraard wordt ons huwelijk niet in Turkije erkend.
Wij hebben een appartement in Alanya. Kunt U ons zeggen hoe het zit met het
erfrecht in Turkije ? Wat gebeurt er als één van ons tweëen overlijdt en de ander besluit
om het appartement te verkopen? Ons is geadviseerd om in ieder
geval allebei een machtiging aft e geven waarin de één de ander machtigt
om het appartement te verkopen. Is dit een goed idee?

A: Uw persoonlijke situatie is mij duidelijk. Ik ga ervan uit dat u de Tapu op beider namen hebt laten registreren. Een machtiging lijkt een praktische oplossing, ware het niet dat een verleende volmacht eindigt bij het overlijden van degene die het verleend heeft.
In concreet: U treedt illegaal op als u na het overlijden van uw partner op basis van de volmacht zijn helft van de woning aan een ander verkoopt en het is wettelijke strafbaar. Aan de andere kant zolang u niet gepakt wordt zal niemand u verwijten.
Op basis van het Turkse recht kunnen homoseksuele koppels niet van elkaar erven. Wel bestaat de mogelijkheid dat ze elkaar middels een notariële testament erfgenaam maken voor hun eigendomsdeel. Mij lijkt het verstandig dat u zeer zeker een testament moet laten opstellen. Dit kunt u bij de notaris laten doen.
Bij een mogelijke overlijden dient de langstlevende persoon enkele juridische acties te ondernemen, zoals het verkrijgen van een verklaring van erfrecht bij de rechtbank, overschrijven van zijn erfdeel bij de Tapukantoor, betalen van de successierechten (9 promille van de WOZ waarde) , etc. Voor al deze acties kunt u gebruik maken van onze diensten.

Illegale electriciteit

V: Mijn vrouw en ik bezitten sinds 2004 een appartement in Tosmur, Alanya. Samen met andere eigenaren hebben we een vereniging van eigenaren opgericht. Vorig jaar kwamen we echter tot de ontdekking, dat er sinds de de oplevering van de appartementen illegaal electriciteit is gebruikt voor de liften. De bouwer was op de hoogte van deze situatie, maar heeft dat nooit aan de bewoners kenbaar gemaakt. Toen de vorige manager – die familie was van de bouwer – vorig jaar zijn taak overdroeg aan de huidige manager, kwam dit aan het licht. Het bestuur wil deze situatie nu legaliseren. De kosten van de boete en de verbruikte stroom worden op 10.000 TL geschat.
Kunnen wij de bouwer aansprakelijk stellen en hem de boete en verdere kosten laten betalen ?
Hoe moeten we dit aanpakken en wat kost een te voeren procedure tegen de bouwer?

A: Ten eerste ben ik benieuwd om welke aannemer het gaat. Dit te meer omdat ik onlangs geconfronteerd ben met eenzelfde situatie. Wat bleek nu, het betrof een vrij bekende aannemer die bijna op iedere bouwlocatie in Alanya en omgeving op deze wijze heeft gebouwd.
Als dat het geval is, kunt u zelfs dit soort situaties als bewijsmateriaal gebruiken bij een mogelijke vorderingszaak tegen de aannemer.
Uw vraag betreffende verhaalsmogelijkheid kan ik aldus positief beantwoorden.
Als er voldoende bewijs voor handen is, kunt u deze schade met rente en kosten verhalen op de aannemer.

Burenruzie

V: Na lang aarzelen hebben wij besloten om onze vraag aan u voor te leggen.
In 2005 kochten wij een appartement in Turkije. Het complex bestaat uit vier blokken waarvan de eigenaren gezamenlijk de openbare ruimte delen. Op het complex gelden regels die orde en netheid moeten handhaven. Nu wonen er op het complex echter families die zich op geen enkele manier aan de regels houden. Met name hun kinderen maken het bont, al dan niet in opdracht van de ouders.
De situatie irriteerde ons dusdanig dat we besloten de managementfirma een klachtenbrief te schrijven. Op mijn klachtenbrief mocht ik van deze firma die zich presenteert als zeer professioneel nooit een antwoord ontvangen. Dit bedrijf heeft alle touwtjes in handen voor wat betreft het onderhoud en de betalingen. Er is geen vereniging van eigenaren die alles controleert.

A: Juridisch gezien kunt u als eigenaar (of een aantal eigenaren) van een appartement in het complex zeker acties ondernemen tegen deze lastige buren. Netelige vraag blijft wilt u juridisch tegen ze optreden? Of deze buren eigenaren zijn dan wel huurders maakt niet uit. Er hoeft ook geen sprake te zijn van een vereniging. U kunt direct het heft in eigen hand nemen. Juridisch kun je lastpakken behoorlijk aanpakken. Verder kunt u de zogenaamde verkopers c.q. bestuurders van de gebouwen aanschrijven om actie te laten ondernemen (door duidelijk aan te geven dat ze hun taak niet voldoende waarnemen en nalatig zijn bij het uitoefenen van hun taak.
De vraag blijft of u deze acties wil ondernemen, het mag duidelijk zijn dat elke actie vanuit uw kant wederom tegenactie zal teweegbrengen en uw woongenot wellicht nog verder zal beperken tot het moment dat de rechter/ officier van justitie er daadwerkelijk aan te pas komt. Uiteraard kan ik u in deze bijstaan.