Verhuren van uw woning in Turkije

Verhuren van uw woning in Turkije

Print Friendly and PDF

Heeft u een woning in Turkije en staat het een groot deel van het jaar of altijd leeg? Verhuren is dan de meest gangbare optie om er waarden aan toe te voegen. Natuurlijk komen hier een aantal zaken bij kijken, zoals een rechtsgeldige huurovereenkomst, huurbelasting, inkomsten belasting in Nederland en Turkije enz.
Huurovereenkomst

Huurovereenkomsten in Turkije zijn vaak standaard documenten waarin alle standaard voorwaarden zijn opgenomen. Extra voorwaarden kunnen naast de standaard voorwaarden in de overeenkomst worden opgenomen. Een aantal voorbeelden van de belangrijkste voorwaarden zijn de adresgegevens, de betaalcondities, de huurtermijn, de opzegtermijn en de huurverhoging. Let hierbij wel op dat alle inventaris dat zich in de woning bevindt opgenomen wordt in de overeenkomst.

De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de huurder en verhuurder, dus de rechtmatige eigenaar van de woning ofwel een door de eigenaar gevolmachtigde persoon (bijv. makelaar). Iemand anders zonder een volmacht is hiertoe niet bevoegd. Voordat een huurovereenkomst wordt gesloten is het gangbaar dat een deposito (borgbetaling) en een voorschot van de huurder worden gevorderd, zodat de verhuring van de woning zeker wordt gesteld. Daarnaast is het vaak verstandig om de maandelijkse huurbedragen over de totale huurperiode middels een aantal Senets garant te stellen. Als bijvoorbeeld een huurcontract wordt getekend voor 1 jaar met een maandbedrag van 500 Turkse Lira, dan dienen er 12 Senets te worden ingevuld en ondertekend door de huurder ten behoeve van de verhuurder. Dit dekt de verhuurder in het geval de huurder de huur voor langere periode niet betaald of er zomaar vandoor gaat. Op basis van die Senets kan een incassoprocedure gestart worden jegens in gebreke blijvende de huurder.


Huur- en inkomstenbelasting

Vanaf 2012 krijgen de verhuurders automatisch een brief van de Belastingdienst met de belastingaangifte van de huurinkomsten. De Ministerie stelt de belasting vast aan de hand van de informatie die verkregen wordt van verzekeringsmaatschappijen, Tapu-kantoren en banken. Bent u het niet eens met het bedrag en ontvangt u minder huur dan vermeld in de brief, dan kunt u bezwaar indienen en dient u dit zelf te bewijzen. Geeft u echter verkeerde gegevens op en wordt dit ontdekt door de Ministerie, dan riskeert u een boete ter hoogte van de belastingplichtige bedrag van de afgelopen 5 jaren met rente en boete. Het is daarom altijd verstandig om de huurbedragen op eigen Turkse bankrekening te laten storten, zodat het tevens kan dienen als bewijsmiddel jegens de Ministerie van Financieen en de belasting dienst.

Officieel dient u uw 2de huis in Turkije aan te geven bij de belastingdienst, deze valt in dat geval onder uw vermogen. Volgens het Nederlandse belastingstelsel valt uw 2de woning dan in Box 3, waarin een fictief rendement van 4% wordt berekend waarover u 30% belasting dient te betalen. Echter, u bent in Nederland wel vrijgesteld van de huurinkomstenbelasting omdat u al belasting betaald voor uw tweede huis in Turkije.