Verplicht elektronische berichtenverkeer met de Turkse Belastingdienst

Verplicht elektronische berichtenverkeer met de Turkse Belastingdienst

Print Friendly and PDF

Nieuw tijdperk breekt ook aan in het Turkse Belastingsysteem;

Vanaf 01.01.2016 is het verplicht elektronische berichtenverkeer (e-tebligat) met de Turkse Belastingdienst te voeren.

“Vaarwel Blauwe Envelop”; zo wordt de campagne genoemd die in Nederland is doorgevoerd inzake de inwerkingtreding van de Wet elektronisch berichtenverkeer.

Vergelijkbaar zal in Turkije per 1 januari 2016 de wetswijziging met betrekking tot de elektronische berichtgeving met de Belastingdienst van kracht zijn.

Voor 1 januari 2016 dient u zich bij de Belastingdienst aan te melden. De officiële berichtgevingen van de Turkse Belastingdienst zullen vanaf 1 januari 2016, enkel per Elektronische Berichtgeving worden gedaan. Er zal geen gebruik meer worden gedaan van de reguliere postdienst.


Deze wetwijziging brengt de volgende veranderingen met zich mee;
  • berichtgevingen aan belastingplichten afkomstig van de Belastingdienst zullen niet langer meer via de ‘duurzame en natuuronvriendelijke’ post, maar via de ‘zuinige en natuurvriendelijke’ elektronische weg worden verstuurd. 
  • de verplichting betreft slechts de volgende belastingplichtigen: 
  • Ondernemingen/rechtspersonen (vennootschap belastingplichtigen), 
  • Eenmanszaken met winstoogmerk en inkomstenbelastingplichtig zijn.
  • De berichtgevingen zullen per telefoon en/of per  e-mail worden gedaan. Na ontvangst van een berichtgeving heeft u een bezwaartermijn van 5 dagen. 
  • U kunt geen bezwaar maken op het feit dat u geen bericht ontvangen heeft.
Registratie voor de Elektronische Berichtgeving dient persoonlijk te worden gedaan bij de Turkse Belastingdienst. Tijdens registratie die u uw bedrijfspapieren te kunnen overhandigen, samen met het registratieformulier, deze kunt u vinden op de website van de Turkse Belastingdienst (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp).

Het verzuimen van registratie brengt vrij hoge administratieve boetes met zich mee.

Bron: http://www.accountancyturkije.nl/2015/12/verplicht-elektronische.html