Verzoening in het strafrecht

Verzoening in het strafrecht

Print Friendly and PDF

In het Turks strafrecht bestaat sinds enige jaren het concept verzoening. Hierbij wordt in een strafrechtelijke aanklachtprocedure het slachtoffer met de beklaagde partij nader tot elkaar gebracht om een verzoening te bewerkstelligen. Deze verzoeningsakte is geen intrekking van de aanklacht. In het geval dat de aanklacht wordt ingetrokken is het niet meer mogelijk om tot een verzoening te komen. Een verzoening vindt plaats indien en onder de voorwaarde dat de dader de gehele schade of een groot deel van de schade van het slachtoffer tegemoet komt.


Hoe vindt verzoening (schikking) plaats?
Zowel tijdens het vooronderzoek fase als de rechtbank fase hebben partijen de mogelijkheid tot verzoening te komen.  De autoriteiten die het onderzoek uitvoeren vragen aan de partijen of ze tot een verzoening willen komen. Er wordt door een bemiddelaar een bemiddelingprocedure gestart indien beide partijen hiermee Tijdens deze bemiddelingsperiode komen partijen telkens met de bemiddelaar om tafel. Deze bemiddelingsprocedure loopt af wanneer beide partijen overeen komen en de dader de overeengekomen afspraak uitvoert of tot stand brengt.


Is het mogelijk om in elk soort strafrechtelijke zaak tot een verzoening te komen?
Het antwoord is nee. Verzoening kan alleen bij de in het artikel 253 van de Turkse strafprocesrecht genoemde strafbare feiten:
  • Opsporing en vervolging van strafbare feiten die zijn gebaseerd op een aanklacht
  • Strafbare feiten met opzet in het spel
  • Roekeloos verwondingen geven aan het slachtoffer
  • Binnentreden van woning tegen de wil van de bewoner
  • Kidnappen of vasthouden van een kind
  • Het schenden van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot bedrijfsuitvoering, bankwezen, klantenbestand
Wie doet het verzoek tot verzoening?
Verzoening vindt plaats onder toezicht van de Officier van Justitie. Het verzoek komt van de Officier van Justitie of in opdracht van de Officier van Justitie door de politie of de gendarme. Indien het verzoek tot verzoening niet is ingediend en de strafzaak is geopend, is de strafrechter bevoegd om het verzoek in te dienen. Indien door de tegenpartij niet wordt gereageerd op het verzoek tot verzoening, dan wordt aangenomen dat het aanbod door de tegenpartij is afgewezen.

Er is verzoening, en nu?

In het geval van een verzoening dient u de overeengekomen afspraak na te komen. Bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding of indien u afgesproken hebt dat er een bedrag wordt gedoneerd aan een goed doel of instantie en u deze verplichting nakomt in het eerste stadium van het strafproces dan wordt er geen strafproces geopend, bent u in het stadium van een rechtszaak, dan komt de rechtszaak te vervallen. 

Bij strafzaken kunt u uiteraard altijd direct contact met mij opnemen.
Raadpleeg ook onze overige pagina's over strafrecht: