Visum

Print Friendly and PDF

Aan de hand van de vragen van mevrouw Y. Van Gaalen kunt u hieronder lezen hoe snel onbegrip kan ontstaan indien men de taal niet machtig is bij de Turkse overheidsdiensten of verkeerd wordt voorgelicht.

Vraag 1.
Mijn dochter van 19 jaar is per 11 april naar Alanya gekomen om stage te lopen als receptioniste in een hotel. Dit in verband met een verplichte stage van 20 weken ter afronding van haar studie Toerisme aan het ROC te Utrecht.
In verband hiermee is ze naar het Turkse Consulaat in Rotterdam gegaan voor een visum voor 5 maanden. Deze werd haar afgegeven tegen betaling van 440 euro.
Hij is zelfs geldig tot 1 januari 2008.
Wel moest ze het laten registreren bij de vreemdelingenpolitie in Alanya.
Zo gezegd zo gedaan maar de schrik sloeg ons om het hart toen wij daar hoorden dat haar visum niet langer geldig zou zijn dan een toeristenvisum van 3 maanden en ze alsnog per 11 juli een verlenging moest aanvragen ad 80 euro per maand plus registratiekosten van 70 Ytl.
Ze had dus net zo goed met een toeristenvisum van 10 euro kunnen inreizen en dan verlengen na 3 maanden.
Dit kan toch niet zomaar? Waar ligt de fout, hier of bij het Consulaat? Het Turkse Consulaat is toch ook een stukje Turks grondgebied zou je zeggen en waarom hebben ze haar daar niet goed voorgelicht, indien de fout daar ligt?
Kunt u ons hierin raden en informeren hoe we het teveel betaalde geld kunnen terugvorderen indien we alsnog hier in Alanya een verlenging moeten aanvragen?

Vraag 2.
Ik ben zelf permanent in Alanya woonachtig en ging altijd om de 3 maanden het land uit voor een visum.
Nu heb ik een verblijfsvergunning voor 1 jaar. Graag zou ik een permanente verblijfsvergunning willen hebben.
Kunt u mij informeren hoe ik hieraan kan komen. Moet ik elk jaar weer een vergunning aanvragen ad 850 ytl of wordt het ieder jaar goedkoper? Dit laatste heb ik namelijk wel eens gehoord.

Antwoord vraag 1.
De Turkse consulaten in het buitenland vallen onder het grondgebied van Turkije.
Bij de consulaten kunt u zich beroepen op visum aanvragen, echter voor de bijbehorende vergunningaanvragen dient u zich te melden bij de plaatselijke vreemdelingenpolitie. Kortom, het begrip 'visum' moet men gescheiden houden van het begrip 'vergunning'.
In principe is er ook niets verkeerd aan het feit dat u de stagevisumaanvraag bij het consulaat heeft gedaan. Dat u het visum moet laten registreren bij de vreemdelingenpolitie is ook correct. Dat zowel het consulaat als de vreemdelingenpolitie gescheiden administratiekosten chargeren is ook juist.
De plaatselijke vreemdelingenpolitie dient de tijdsduur van de verblijfsvergunning van de stagiair afhankelijk te stellen van de stageperiode die vastgesteld is in de stageovereenkomst met de werkgever. Volgens de informant bij de vreemdelingenpolitie in Antalya dient een aanvrager 75 YTL administratiekosten plus 175YTL voor iedere 3 maanden leges te betalen. Mocht de stageperiode langer duren dan 3 maanden, dan dient de ambtenaar in evenredigheid met de stageduur leges te berekenen. Dat de vreemdelingenpolitie in Alanya voor iedere maand 80 Euro heeft berekend is niet legitiem.

Antwoord vraag 2.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om een permanente vergunning aan te schaffen.
Wel kunt u uw huidige vergunning laten verlengen dan wel een vergunning voor enkele jaren aanschaffen bij de vreemdelingenpolitie.
Dat een verblijfsvergunning goedkoper wordt in tijd is mij niet bekend