Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Print Friendly and PDF

Beste mevrouw Ören,

Ik denk dat ik ben opgelicht en wil graag uw advies. In 2006 heb ik samen met een vrouw uit Alanya een appartement gekocht als belegging. Zij was ervan overtuigd dat we deze op den duur met winst zouden kunnen verkopen. Vorig jaar vertelde ze mij dat ze het appartement op naam had gezet van een vriendin die vervolgens een hypotheek heeft genomen op de woning. Dat geld heeft ze gebruikt оm haar schulden af te lossen. Ze heeft me van deze overdracht niet op de hoogte gesteld. Ik heb een schuldbekentenis van de vrouw waarin staat dat we beiden dezelfde rechten hebben op het appartement. Ik kan nu volgens haar het appartement op mijn naam krijgen, maar dan moet ik ook de hypotheek mee overnemen, want zij heeft niet genoeg geld оm die af te betalen. Met andere woorden: zij heeft de investering die zij toendertijd heeft betaald terug, en ik ben alles kwijt. Vraag: moet ik nu aangifte doen wegens oplichting? En zo ja, hoe doe ik dat?

Ik begrijp uit uw verhaal dat de woning in kwestie niet op uw naam - ook niet gedeeltelijk - heeft gestaan. In die zin was de vrouw gerechtigd om zonder uw medeweten de woning over te dragen op een ander. In die zin voldoet het naar mijn mening niet aan de wederrechtelijke 'oplichting' als strafdelict. Ik zou eerder spreken over 'misbruik van vertrouwen'. Bewijslast blijft moeilijk lijkt me. U heeft voor uw vordering een schuldbekentenis van haar ontvangen. Is dit een zogeheten senet? Een senet bewijst namelijk alleen dat u een geldelijke vordering op haar heeft, tenzij de senet ondersteund wordt door een overeenkomst op zich. U heeft het recht om de senet ter incasso te brengen. Mocht u een aanklacht willen indienen dan kап dat bij de politie in de buurt of direct bij de dienstdoende officier van Justitie bij de rechtbank.

Hierbij zou ik u volgende vraag willen stellen: Ik heb een appartement in Turkije waarvan de TAPU op mijn naam staat. Ik ben wettelijk gehuwd en heb twee kinderen. Bij mijn overlijden zal mijn echtgenote over 1/4 en mijn kinderen over 3/4 van de erfenis kunnen beschikken. In België bestaat de mogelijkheid om de ‘langstlevende’ echtgenoot of echtgenote het vruchtgebruik van het eigendom te laten genieten. Bestaat dit in Turkije ook in zekere vorm en kan dit indien nodig geregeld worden via een notaris?

Turkije kent het ‘vruchtgebruik’ als zakelijk recht. Deze kunt u ten behoeve van uw partner bij het Tapukantoor laten inschrijven. Daarvoor dienen een aantal zaken en acties ondernomen te worden. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Geachte mevrouw Ören,

Wij hebben bij ons complex een tuin waar een kanaal onderdoor loopt van DSI (Devlet Su İşleri, staats water beheer). Ten tijde van de bouw van dit complex, ongeveer 5 jaar geleden, is dit kanaaltje met een betonconstructie afgedekt door de ontwerper/architect en later ingepland conform de bouwvergunning.

Ik schrok toen ik op 11 maart 2011 weer naar Turkije kwam en zag dat er een gat in de tuin is gevallen van zo’n 2.50 meter diep; er is een sinaasappelboom tot de top in het gat verdwenen. Wat blijkt: er is een deel van de betonconstructie – het dak van het kanaal – ingestort waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan, temeer omdat ook de toegangsweg naar het parkeerterrein achter ons complex verzakkingen begint te vertonen. Inmiddels is de zaak opgeruimd, ingestort puin is verwijderd, door de gemeente of DSİ. Maar de vraag is wie repareert dit kanaal? Het betreffende perceel – de tuin – is gemeenschappelijk eigendom van het gehele complex dat bestaat uit ongeveer 18 woningen.

De onderhavige kwestie is geen kwestie waarop ik éen, twee, drie een pasklaar antwoord kan formuleren. De vraag wie aansprakelijk is in deze kwestie is altijd afhankelijk van het feit aan wie de grond (tuin in kwestie) toebehoort. Als antwoord heb ik het volgende: De eigenaar van de grond die verzwakking heeft getoond, is aansprakelijk voor mogelijke schade aan de omgeving en verantwoordelijk voor de reparatie ervan. In dit geval uw 'complex'. Wel kunt u - onder bepaalde omstandigheden - de schade verhalen bij de aannemer die destijds het park heeft aangelegd. Mocht men schade willen verhalen op een ander partij dan is het verstandig оm een officiële schouwstelling te doen voordat men tot reparatie overgaat.