Wanneer hebt u geen werkvergunning nodig?

Wanneer hebt u geen werkvergunning nodig?

Print Friendly and PDF

Indien u als buitenlander in Turkije wilt werken dient u in beginsel een werkvergunning aan te vragen. Echter, een groot aantal (beroeps)groepen is vrijgesteld van de verplichting van een werkvergunning en de hieraan gekoppelde sociale verzekeringen.


De hieronder genoemde groepen zijn vrijgesteld van een werkvergunning:

 • Personen die op basis van een verdrag met Turkije en één of meer landen waarin ze wederzijds worden vrijgesteld van een werkvergunning;
 • Personen die een hoofdverblijf in het buitenland hebben, maar die vanwege culturele, wetenschappelijke of artistieke activiteiten minder dan één maand tijdelijk in Turkije moet verblijven;
 • Personen die een hoofdverblijf in het buitenland hebben, maar die vanwege culturele, wetenschappelijke of artistieke activiteiten minder dan één maand tijdelijk in Turkije moeten verblijven;
 • Personen die naar Turkije komen om instructies en begeleiding moeten geven over het gebruik, onderhoud en reparatie van machines die naar Turkije zijn geïmporteerd, buitenlanders die naar Turkije komen om de levering van onderdelen van machines in ontvangst te nemen of die komen om de machines te repareren. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
 • Personen die naar Turkije komen voor het geven van een opleiding over het gebruik van de naar Turkije geïmporteerde en van Turkije geëxporteerde goederen en diensten. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
 • Personen die culturele voorstellingen moeten geven of dienst moeten doen op beurzen en circussen in Turkije. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan zes maanden;
 • Personen die voor een opleiding of cursus naar Turkse Universiteiten of overheidsinstellingen komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de opleiding/cursus;
 • Personen die op het gebied van socio-cultureel en techniek met een opleiding, grote bijdrage kunnen leveren aan Turkije. Het verblijf is begrensd met drie maanden.
 • Buitenlandse studenten die voor stage of uitwisseling naar Turkije komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de stage
 • Personen die in overeenstemming met een verdrag tussen Turkije en één of meer landen of personen die via consortiums moeten werken bij nationale of internationale projecten of organisaties;
 • Vertegenwoordigers van touroperators die voor maximaal 6 maanden binnen een periode van 1 jaar naar Turkije komen;
 • Voetballers, sporters en coaches die op verzoek van de Turkse voetbalfederatie of de directeur van de Turkse Jongeren Sportvereniging in overeenstemming met een overeenstemming naar Turkije komen;
 • Buitenlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten.
 • Architecten, ingenieurs en steden-bouwkundigen die vanwege de uitvoering van hun  beroep voor maximaal 1 maand diensten moeten afleveren;


Wanneer hebt u geen werkvergunning nodig?