Werkvergunning voor Onbepaalde Tijd

Werkvergunning voor Onbepaalde Tijd

Print Friendly and PDF

Om als buitenlander in Turkije te kunnen werken dient u een werkvergunning aan te vragen waarbij de nodige documenten aan de Turkse ambassade of consulaat in uw thuisland moet worden aangeleverd. Uw werkgever dient daarnaast de vereiste documenten aan de Turkse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid te leveren.

Voor de aanvraag van een werkvergunning dient u in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning (ikamet) met een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden en deze moet niet verlopen zijn. Op basis van een toeristenvisum zult u niet in aanmerking komen voor een werkvergunning.


Over het algemeen gelden werkvergunningen voor 1 jaar. Indien deze vergunning verlengd dient te worden moet u dit binnen de gestelde periode aanvragen (anno 2012: 2,5 maand voor vervaldatum).
Na verlenging zal de werkvergunning 2 jaar geldig zijn. Een eventuele tweede verlenging zal vervolgens geldig zijn voor 3 jaar. Wanneer u 8 opeenvolgende jaren wettelijk in Turkije gewoond en gewerkt heeft, dan kunt u een werkvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Uw eerdere vergunning hoeft niet opnieuw te verlengen. Wel moet u ruim van te voren de onbepaalde tijd werkvergunning bij het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Ankara aanvragen.


Buitenlanders die tenminste 8 jaar onafgebroken en legaal in Turkije wonen of minimaal 6 jaar in Turkije hebben gewerkt kunnen in aanmerking komen voor een werkvergunning voor onbepaalde tijd, tenzij in een bilaterale  (Belgie) of multilaterale overeenkomst tussen Turkije en een ander land anders is bepaald. Deze vergunning is dan niet gebonden aan een bepaald project, beroep of geografisch gebied.


De voorwaarden dat je tenminste 8 jaar ononderbroken en legaal in Turkije moet hebben gewoond moet u kunnen aantonen met o.a. uw eerdere verblijfsvergunningen en papieren van de vreemdelingenpolitie. Deze bewijsbrieven dienen bij uw verzoek om een werkvergunning voor onbepaalde tijd aan de Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid te worden overhandigd.


Wanneer de verblijfsvergunning verlopen is dan houdt dat in dat de werkvergunning ook niet meer geldig is. Wanneer u een werkvergunning voor onbepaalde tijd heeft en uw verblijfsvergunning verloopt, bent u verplicht dit te allen tijde aan de plaatselijke vreemdelingenpolitie te melden.