Wetswijziging inzake de wederkerigheidsprincipe

Wetswijziging inzake de wederkerigheidsprincipe

Print Friendly and PDF

Wetswijziging inzake de wederkerigheidsprincipe brengt al 907 verkopen aan buitenlanders met zich mee.

Ondanks het feit dat Syrië, Armenië, Zuid-Cyprus en Zuid-Korea zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de nieuwe wetswijziging hebben al 907 andere buitenlanders wel gebruik gemaakt van de nieuwe wetgeving door onroerende goederen in Turkije aan te kopen. Na de wetswijziging hebben Duitsers een aankoop gedaan van totaal 304.000m2 bouwgrond en 11 appartementen. De Russen hebben voornamelijk rondom het gebied van de Turkse Rivièra 134 appartementen aangekocht.

Sinds de opheffing van het wederkerigheidprincipe op 18 mei jl. is 437.000 m2 grond aan buitenlanders verkocht. Waarvan het meest aan de Duisters, maar ook aan de Russen voornamelijk rondom de Turkse Rivièra. Vanwege het feit dat het voor de Grieken niet is toegestaan om rond de Turkse kust onroerende goederen aan te kopen, hebben zij een voorkeur gedaan voor het Anatolische Turkije.

Aan 183 burgers van verschillende nationaliteiten zijn na de opheffing van het wederkerigheidprincipe 907 onroerende goederen verkocht. De aankopen van de buitenlanders wordt als volgt vastgesteld;


Conform de Turkse Tapu wetgeving is het maximum verkoop van onroerende goederen aan buitenlanders van 2.5 hectare naar 30 hectare verhoogd. Deze verhoging heeft tot gevolg gehad dat Duitsers de voorkeur hebben om een stuk bouwgrond aan te kopen en zelf een huis erop te bouwen. Daarentegen hebben de Russen hun aankoop voorkeur voor appartementen waarvan er inmiddels 134 zijn verkocht. De Grieken hebben 480m2 aan bouwgrond en 4 appartementen aangekocht voornamelijk in de steden Ankara en Eskişehir.

Volgens het register van het Kadaster zijn de afgelopen maanden nadat het wederkerigheidsprincipe is opgeheven de volgende gegevens omtrent de verkoop aan buitenlanders bekend gemaakt ; Nederland 33, Engeland 111, Ierland 13, Zweden 50, Noorwegen 61, Denemarken 30, Finland 13 en Oekraïne 12. Opmerkelijk was dat nationaliteiten uit Tsjechië, Noord-Korea, Georgië, Zweden, Griekenland, Italië, Japan, Libanon, Nieuw Zeeland, Servië ook onroerende goederen hebben aangekocht in Turkije. In totaal hebben 296 buitenlanders in Turkije een oppervlakte 368.361m2, grond, bouwgrond en akkergrond aangekocht, tevens hebben 611 buitenlanders woningen aangekocht.

De minister van Milieu en ruimtelijke ordening heeft gezegd; “ De verworven eigendommen zijn onder bescherming van het internationale recht. Als de buitenlanders niet aan de gestelde aankoop eisen voldoen, dan hebben we het recht om de eigendomsoverdracht te vernietigen.  Buitenlandse personen die een stuk bouwgrond aankopen, zijn verplicht binnen 2 jaar het  project te laten goedkeuren aan het Turkse ministerie inzake het gebruik van de bouwgrond.“