Winstbelasting Onroerend Goed 2016

Winstbelasting Onroerend Goed 2016

Print Friendly and PDF

Winstbelasting onroerend goed 2016


Het is zeer gebruikelijk dat je in de meeste West-Europese landen winstbelasting afdraagt over het onroerend goed dat je bezit. Turkije is niet bekend met dit fenomeen, althans niet in de vorm die aldaar bekend staat. Vandaar dat Turkije jarenlang een aangenaam investeringsklimaat biedt voor buitenlandse investeerders. Hoe lang dat nog gaat duren is nog maar de vraag want Turkije is bezig om zijn belastingstelsel aan te passen conform de West-Europese modellen.

De Turkse belastingstelsel kent wel de verplichte winstbelasting opgave, bij verkoop van het onroerende goed binnen 5 jaar na aankoop van het onroerende goed. Dit wordt in het Turks "değer artış kazancı" genoemd.

De verplichte belastingopgave is afhankelijk van uw persoonlijke acties. De belastingdienst stuurt u geen belastingopgave formulier toe. Elk jaar in maart dient u zelf zorg te dragen voor een belastingaangifte “gelir vergisi beyannamesi” op basis van over het afgelopen kalenderjaar.

Mocht u in het afgelopen kalenderjaar meerdere onroerende goederen verkocht hebben, dan dient u alle verkopen in hetzelfde aangifte op te geven.


De hoofdregel hierbij is:

Indien het onroerend goed binnen 5 jaar na aankoop wordt doorverkocht, is de verkoper verplicht over de meerwaarde winstbelasting te betalen.
Wanneer u de woning verkoopt na 5 jaar hoeft u geen winstbelasting te betalen.
De heffingstarieven over 2016 kunt u terugvinden op de website van Accountancy Turkije.

Let er op dat de basis voor de meerwaarde bij een verkoop niet wordt bepaald door de daadwerkelijke verkoopprijs maar aan de hand van de beschikking van de gemeentelijke WOZ waarde.

Wetsvoorstel voor winstbelasting

Al geruime tijd ligt er een wetsvoorstel voor de wijziging van de heffing winstbelasting klaar, met name voor het onderdeel winstbelasting (değer artış kazancı) over de meerwaarde betreffende verkoop van een onroerend goed in een kalender jaar.

Voor de geïnteresseerden ligt het voorstel als volgt klaar:

De percentage voor vrijstelling op de winst op de winst op onroerende goederen zijn als volgt:

Bij in bezit zijn van 2 tot 3 jaar is de vrijstelling 40%.
Bij in bezit zijn van 3 tot 4 jaar is de vrijstelling 50%.
Bij in bezit zijn van 4 tot 5 jaar is de vrijstelling 60%.
Bij in bezit zijn van 5 jaar of meer is de vrijstelling 75%.

Dus in geval dat de verkoop plaatsvindt na 8 jaar, is er een vrijstelling van 75% op de winst. De overige 25% is belast.

Een rekenvoorbeeld:

U heeft uw huis gekocht voor 100.000 TL
Na 8 jaar gaat u uw huis verkopen voor 300.000 TL
De opgebouwde winst is 200.000 TL

75% van 200.000 TL is vrijgesteld van belasting
25% van 200.000 TL ( 50.000 TL) is belast.

De geldende belastingschijven zijn dan van toepassing op 50.000 TL.