Bedrijfs en Handelsrecht

Turkije is en blijft een zeer strategisch land. Ook zakelijk gezien is het een land dat zich zeer snel ontwikkelt en haar infrastructuur continu aan het verbeteren is.

Zo biedt Turkije, naast een markt van 80 miljoen inwoners, ook een markt aan in de aangrenzende buurlanden (met meer dan 170 miljoen inwoners). Die markt is te bereiken wegens de goede door de jaren heen opgebouwde zakelijke relaties.

Verder ontwikkelt Turkije haar sociale, economische en juridische omgeving dusdanig naar het Europees niveau, zodat het voor heel veel buitenlandse ondernemingen een interessant en aantrekkelijk ondernemersklimaat aan het worden is. Zo zijn er diverse ontwikkelingsprogramma’s geïnitieerd om puur voor buitenlandse investeerders Turkije financieel extra aantrekkelijker te maken.

Enkele diensten van ons kantoor met betrekking tot buitenlandse investeringen zijn hieronder weergegeven.

 • Oprichten van bedrijven:
 • De Turkse Vennootschap
 • De Turkse Naamloze Vennootschap 
 • Openen van nieuwe kantoren en/of vertegenwoordigingskantoren
 • Joint ventures, overnames en fusies
 • Plaatsen van buitenlands personeel
 • Besluitvorming binnen de rechtspersoon
 • Advisering van de aandeelhouders en/of van de Raad van Bestuur
 • Organiseren van Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Alle soorten van aandeeltransacties, acquisities, fusies en splitsingen
 • Herstructureren van rechtspersonen