Consumentenrecht

Wij treden op het gebied van het consumentenrecht op voor zowel ondernemingen als voor particulieren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan wanprestatie, non-conformiteit en garantiekwesties.

U kunt zich als consument benadeeld of tekort gedaan voelen. In veel gevallen kunt u daar wat aan doen. Voor de talloze goederen en diensten die u als consument kan kopen zijn verschillende regelingen en wetten van kracht. Ook de Europese regelgeving krijgt een steeds grotere invloed op het Turkse consumentenrecht.

Een televisie, een auto of een huis kopen. Een consumptief krediet of hypotheek afsluiten. Zolang de gekochte zaak of de geleverde dienst voldoet aan de verwachtingen of de gemaakte afspraken, is er niets aan de hand. En als dat niet het geval is?

Belangrijkste verplichting van de koper is, dat de koopprijs op tijd voldaan wordt. Daartegenover staat de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Vaak blijkt dit niet het geval.

Wij denken graag met u mee over :

● Algemene voorwaarden
● Garantie
● Conformiteit
● Gebrekkige producten
● Incasso
● Consumentengeschillen/procedures