Contractenrecht

Voorkom kostbare procedures en leg afspraken vast. Veel geschillen ontstaan door het onduidelijk vastleggen van afspraken of nog erger: Doordat afspraken helemaal niet worden vastgelegd. Het gevolg kan een langdurige en kostbare procedure zijn. Door het opstellen van goede overeenkomsten voorkomt u dit.

Ondernemingsrecht

Wij adviseren u bij het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden, oprichting (personen) vennootschappen, beschermingsconstructies, medezeggenschapsrecht, besluitvorming en vertegenwoordiging, aandelen en effecten.

  • aandelenoverdracht
  • activa- of passivatransactie
  • agentuur- en distributieovereenkomst
  • commerciële contracten ( franchiseovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, verkoopovereenkomst)
  • financieringscontracten (geldleningen) en zekerheidsaktes (bankgaranties, borgtochten)
  • huurovereenkomsten voor bedrijfs- of woonruimte

Huurrecht

Wij adviseren u bij huur van bedrijfsruimten, huurprijzen, medehuur, voortzetting van huur, eindigen van huur en huur van woningruimten.

Bouw- en vastgoedrecht

Wij adviseren u bij bouwcontracten, overeenkomsten van aanneming van werk, contracten met architecten en adviseurs, bouwaansprakelijkheid en verzekering, en productaansprakelijkheid. Zie ook onze pagina’s over het Onroerendgoedrecht

Consumentenrecht

Wij adviseren u bij  koop en verkoop geschillen, contracten, ontbinding koopovereenkomsten, garantie, productaansprakelijkheid en schade. Zie ook het Consumentenrecht