Cybersecuritywet


Wij hebben praktische ervaring met het ondersteunen van organisaties in de voorbereiding op nieuwe Cybersecurity uitdagingen, 

maar kunnen ook organisaties met raad en daad bijstaan als zich een cyberincident voordoet.


Schade cybercriminaliteit

Ook als organisaties weinig kans lopen met deze tegenstanders te worden geconfronteerd is er alle reden actie te ondernemen op het thema cyberveiligheid. De jaarlijkse economische schade als gevolg van cybercriminaliteit is begroot op ruim 8 miljard euro schade. Het betreft vooral schade door het verlies van intellectuele eigendom, financiële fraude en marktmanipulatie door gestolen bedrijfsgegevens.


Continuïteit door cybercrime

Het bestrijden van cybercriminaliteit is niet meer een zaak van alleen techniek; uiteindelijk biedt een goed voorbereide organisatie die wendbaar is en bereid te leren van incidenten de beste waarborg dat de schade die door cybercriminelen wordt aangericht zoveel mogelijk beperkt blijft en de medewerkers en klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Cyberaanvallen worden ook steeds meer bedreigend; het gaat niet meer om (beperkt) gegevens verlies, maar meer en meer komt ook de continuïteit van bedrijven daardoor in gevaar.Cybersecurity

Cyberveiligheid vraagt derhalve aandacht tot in de top van de organisatie. Om onze cliënten beter te kunnen ondersteunen bij het beschermen van hun digitale assets hebben wij  alle expertise gebundeld die nodig is om zowel preventief te adviseren over dit thema als handelend te kunnen optreden tijdens een cyberincident. Dat betreft onder meer communicatie, privacy, IT-sourcing en intellectuele eigendom, verzekeringen en  aansprakelijkheid.
Tags Privacy Data Transacties Blockchain Informatietechnologie Cyber security Turkije