Onroerende zaken vallen in de exclusieve bevoegdheid van het Turkse recht. Dit betekent dat het Turkse erfrecht zowel in materie als in procedure van toepassing is op het onroerend goed indien de eigenaar ervan overlijdt.

De Tapu (eigendomsbewijs) van een onroerend goed kan door tussenkomst van de Turkse rechter op naam van de erfgenamen gezet worden. De rechter beoordeelt aan de hand van de overlijdensakte, het uitreksel van het geboorteregister, een kopie van de Tapu en ander documenten of de verzoekers de wettelijke erfgenamen zijn van de overleden persoon. Alle Nederlandse documenten dienen voorzien te zijn van een apostillestempel. De apostillestempel kan verkregen worden bij een willekeurige rechtbank in Nederland.

Hoofdregel is dat de langstlevende echtgenoot 1/4 erft en de kinderen 3/4 van het onroerend goed. Indien de erflater geen echtgenoot meer heeft, erven de kinderen het gehele goed. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de echtgenoot de helft van het onroerend goed. De andere helft gaat naar de ouders van de erflater.

De erflater kan door middel van een testament anders beslissen. Volgens het Turkse erfrecht kunnen echtgenoten niet uitgesloten worden van hun erfdeel, de kinderen wel voor de helft van hun erfdeel.

Het is raadzaam om direct vrijblijvend contact met ons advocatenkantoor op te nemen en advies in te winnen bij erfrechtelijke kwesties aangezien kwesties zoals internationale aspecten, het bestaan van een testament en de tussen partijen bestaande huwelijksgoederenregime het erfrecht van een persoon kan wijzigen.