Volgens de verordeningen in Turkije, zijn slechts advocaten verkiesbaar om crediteuren in de procedures van de schuldinzameling te vertegenwoordigen, en namens cliënten in een wettelijk proces te handelen.

Advocatenkantoor Selma Ören is gespecialiseerd in internationale schuldinzamelingen en vertegenwoordigen ook cliënten voor het verzamelen van schulden die in één land voortkomen en inzameling in een ander land vereisen. Bovendien handhaven wij zowel een lokale als een internationale inzamelingspraktijk.

Een schuld inzameling procedure bestaat in Turkije uit twee trajecten; het minnelijke en het rechtelijke traject.

Het eerste is een vriendschappelijke regeling (het minnelijke traject), die de plaatsbepaling van en het onderzoeken van de schuldenaar en het contacteren van hem impliceert. Hierbij wordt getracht een akkoord te bereiken op een informele manier.

Het tweede deel van de schuldinzameling procedure (het rechtelijke traject) impliceert, het gaan naar het hof om de schuld te vereffenen.

Let wel op dat volgens de verordeningen in Turkije, slechts enkel advocaten namens de cliënt wettelijk mogen handelen in de procedures van schuldinzameling .

Wettelijke transacties, overeenkomsten, en acties die door bedrijven namens crediteuren worden gemaakt zijn ongeldig en nietig.  (Deze transacties, overeenkomsten en acties kunnen partijen namelijk niet aan geschillen binden).