Letselschade

Ongevallen gebeuren jammer genoeg, en vele mensen slagen er niet in om de juiste compensatie eenvoudig te verkrijgen, omdat zij op het gunstige ogenblik niet de juiste keuze nemen. Wij behandelen allerlei claims die bijvoorbeeld veroorzaakt zijn op de weg, in de werkplaats en/of elders.

De compensatie hoeft niet alleen verkregen te worden voor een verwonding, maar het kan ook beschikbaar worden gesteld voor bepaalde financiële verliezen. In de meeste gevallen kunnen onze ervaren rechtskundige adviseurs snel bepalen en aan de hand hiervan adviseren of een eis voor compensatie aangewezen is.

Wij hebben ook ervaring in het bespreken van regelingen met verzekeringsmaatschappijen. Nochtans, waar een eerlijke regeling door onderhandeling niet kan worden bereikt, kan het starten van een juridische procedure noodzakelijk zijn.

Wij maken een raming van kosten betrokken bij het bestrijden van uw zaak. Wanneer een juridische procedure noodzakelijk is, geven wij vanaf het begin een uitvoerig advies over de kansen op succes.