Strafrecht

Het is belangrijk om te weten waar u aan toe bent, wanneer u verdacht wordt van een strafbare feit in Turkije.

Bij ons kunt u altijd telefonisch terecht, waarna wij op zo’n kort mogelijke termijn liefst nog dezelfde dag tijd maken voor een gesprek.

In dit eerste gesprek lichten wij u toe wat uw rechtspositie is en wat de juridische mogelijkheden zijn.

De primaire taak van onze (strafrecht)advocaten is om als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden. Wij respecteren het beroepsgeheim. Wij zijn loyaal en hebben geen enkel persoonlijk belang in de zaken die wij behartigen. Dat maakt ons en onze advocaten geschikt voor onderhandelen.